Våre behandlere

Her er en oversikt over våre terapeuter med informasjon om sted, kontaktinformasjon og bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at e-post ikke er en sikker forbindelse hva gjelder personvern. Vi anbefaler at det ikke oppgis sensitive opplysninger ved henvendelser per e-post.

Hanne Svenkerud Frydenlund

Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Kontaktinformasjon

Hanne Svenkerud Frydenlund

Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Hanne er utdannet kognitiv terapeut fra Dialoggruppens utdanninger og er medforfatter til Dialoggruppens lærebok i kognitiv metode. Hun er utdannet økonom og har lang arbeidserfaring fra privat og offentlig virksomhet. Deriblant innen ledelse, HR og rådgivning. Hun har erfaring i samarbeid og kommunikasjon med mange forskjellige mennesker. Dialoggruppens kognitive metode har hun praktisert siden 2011.

Hun har selv hatt krevende perioder i livet, med fysiske og psykiske plager som følge av det. Gjennom egen terapeutisk prosess har hun fått hjelp til å takle krevende situasjoner på en mer hensiktsmessig og helsefremmende måte. Det har gitt henne gode verktøy og nødvendig erfaringskompetanse i møte med egne pasienter. Hun har med det bakgrunn for å kunne avdekke årsakssammenhenger og hjelpe pasienter til å forstå egen situasjon, slik at det kan skapes grunnlag for endring i den hensikt å ivareta helsen og oppnå bedre balanse i livet.

Hennes spesialområder er, men begrenser seg ikke til: Lav energi/utmattelse, posttraumatikk, støtte ved krevende skole-hjem samarbeid/alvorlig skolefravær, barnefamilier og samliv. Hun behandler også plager listet opp på vår velkomstside. Velkommen til å henvende deg på SMS eller e-post.

Du er velkommen til å ta kontakt. Henvend deg gjerne på SMS, så vil Hanne kontakte deg så snart hun har anledning.

Ragnhild Dekke

Kognitivterapeut/Spesialpedagog/ Reg.Homøopraktiker MNLH

Kontaktinformasjon

Ragnhild Dekke

Kognitivterapeut/Spesialpedagog/Reg.Homøopraktiker MNLH

Erfaring med undervisning og veiledning i privat og offentlig sektor. Dette har gitt kompetanse i å støtte barn og unge med å utvikle selvkompetanse og hverdagsmestring samt samarbeid med kommune- og spesialhelsetjeneste og statlige spesialpedagogiske kompetansesentre.

Har også erfaring som kunderådgiver i bank og forsikring. Utdannet som økonom, spesialpedagog og kognitiv terapeut. Har bachelor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og videreutdanning innen psykisk helsearbeid rettet mot barn, ungdom og unge voksne fra Høgskolen i Østfold. Har selv opplevd psykiske problemer og egenerfaring med forskjellige terapeutiske metoder.

Har utdanning i kognitiv metode fra Dialoggruppen, og via egen terapeutisk prosess tilegnet seg pasientkompetanse og innsikt i praktiske utfordringer for både pasienter og pårørende. Drevet terapeutisk og rådgivende virksomhet siden 2014.

Tar imot barn, unge og voksne til lindrende samtaleterapeutisk behandling innenfor alle temaområder samt par til samlivsterapi.

Jorunn Eid Fuglu

Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Kontaktinformasjon

Jorunn Eid Fuglu

Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Jorunn har yrkeserfaring fra privat næringsliv som prosjektleder og selvstendig næringsdrivende innenfor flere fagområder. Utdannet innen holistisk energibehandling.

Hun har kognitiv utdanning fra Dialoggruppens utdanning og er medforfatter til lærebok i kognitiv metode basert på Dialoggruppens metodikk.

Jorunn holder kurs og er foredragsholder.

Har selv hatt ulike utfordringer i livet og fått hjelp til å endre sitt liv gjennom kognitiv prosess i Dialoggruppen. Det har gitt henne dyp innsikt i årsakssammenhenger og hvordan man kan endre fastlåste tankemønstre slik at man kan leve et bedre liv med større utnyttelse av sitt eget potensiale og bedre helse.

Jorunn benytter ulike kognitive verktøy og lindrende samtaleterapeutisk behandling samt meditasjon og pusteøvelser avhengig av pasientenes individuelle utfordringer og stressnivå.

Hun har adopsjon som spesialområde, men tar i mot mennesker med ulike kognitive utfordringer og har gjort det siden 2013.

Tar imot enkeltpersoner, par til samlivsterapi, samt barn og unge. Tilbyr også tredjeparts-terapi.

KLIKK HER HVIS DU ØNSKER Å LESE OM ADOPSJON OG KOGNITIV TERAPI

Vil du bestille en time, eller ha en uforpliktende prat på telefon for å finne ut om dette er noe for deg?

Du er velkommen til å ta kontakt med meg via mail, sms eller telefon

Jørn Olav Strekerud

Kognitiv terapeut/EFT hypnoterapeut/ Reg.Homøopraktiker MNLH

Kontaktinformasjon

Jørn Olav Strekerud

Kognitiv terapeut/EFT hypnoterapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Erfaring fra privat og offentlig sektor som leder og frittstående rådgiver innenfor flere fagområder.

Utdannet som ingeniør, økonom og terapeut. Har selv opplevd psykiske problemer og har egenerfaring med forskjellige terapeutiske metoder. Har siden 2002 drevet egen virksomhet i Dialoggruppen og paralellt utviklet gruppens metode.

Er lærer for og utdanner nye terapeuter i samme metode.

Tilbyr lindrende kognitiv, samtaleterapeutisk behandling av mennesker med psykiske utfordringer, barn, par og familier i samlivskriser samt rådgivning for ledere og grupper i bedrifter.

Tilbyr også veiledning til spesialistgrupper som arbeider med diverse problemstillinger innenfor kommunikasjon og annen kognitiv tematikk.

Tilbyr også tredjeparts-terapi

Espen Langvik-Hansen

Coach/terapeut

Kontaktinformasjon

Espen Langvik-Hansen

Coach/terapeut

Erfaring fra offentlig og privat næringsliv, med bakgrunn som jagerflyger og offiser i forsvaret og trafikkflyger i sivil luftfart.

Senere utdannet som terapeut gjennom Dialoggruppen. Har selv erfaring med psykisk lidelse, og har vært gjennom egen prosess med godt resultat.

Har drevet egen virksomhet innenfor bransjen som samtaleterapeut siden 2009, med lindrende behandling av mennesker med forskjellige psykiske utfordringer.

Tar i mot enkeltpersoner og par.