Adopsjon og kognitiv terapi

Har du som adoptert mange spørsmål og et behov for å bli hørt og forstått?

Har du opplevd å kjenne på et savn etter mer indre ro, trygghet og harmoni?

Har du tanker om hvorfor din biologiske mor ga deg bort og lurer på om hun er lei seg?

Går du med et savn etter å finne svar på dine biologiske røtter og speile deg i noen som ligner på deg?

Opplever du deg selv litt annerledes og undrer du på hvem du egentlig er?

Føler du deg sårbar og redd for å bli avvist og forlatt?

Er du preget av ensomhet og en følelse av ikke å høre til?

Mange kjenner på og har tanker om hvordan adskillelsen har påvirket deres følelser og personlighet.

Ønsker du hjelp til å forstå dine egne følelser, tanker og reaksjoner og forstå årsakssammenhengen til dine sårbarheter?

Har du som adoptivforelder ubesvarte spørsmål og ønsker å forstå årsakssammenhengen til dine eller barnets sårbarheter?

Å skulle romme hele det adopterte barnet og gi det all den ubetingete kjærligheten og tryggheten barnet trenger til en hver tid er lettere sagt enn gjort.

Med mer innsikt og forståelse av hva det emosjonelt innebærer for et adoptert barn å bli forlatt av mor og måtte forholde seg til mange omsorgspersoner så tidlig i livet vil kunne hjelpe deg som forelder til å forstå og romme det adopterte barnet enda bedre.

Hvis du har et ønske og behov for å bli bedre kjent med deg seg vil du gjennom den kognitive prosessen bli bedre kjent med dine følelser og tankemønstre og hvordan disse mønstrene påvirker din personlighet.

Ved å utvikle denne evnen til å gjenkjenne og sette ord på egne følelser og dermed høyne den emosjonelle intelligensen sammen med økt kunnskap om adopsjon vil det være mulig å forstå barnets følelsesmessige reaksjoner bedre og dermed kunne stå enda bedre rustet til å kunne respondere og romme hele barnet.

Prosessen vil dermed kunne bidra til at barnet gjennom deg kan lære å akseptere sine følelser som naturlige og normale gitt situasjonen de ble utløst i og deres tidligere historikk. Dette vil kunne hjelpe barnet til å utvikle et mer kjærlig og sunt forhold til seg selv, bli tryggere i seg selv og etterhvert utvikle seg til et mer selvstendig og uavhengig menneske med mer selvtillit og selvrespekt.

Når barnet ankommer vil du som forelder kunne oppleve å stå enda tryggere i deg selv med mer ro, innsikt, forståelse og empati og enda bedre forberedt til å ta hånd om det adopterte barnet.

Det første såret

Å bli forlatt av biologisk mor tidlig i livet beskrives ofte som det «første såret».

Ved å ha mistet biologisk mor i en tidlig fase i livet er adopterte barn ofte i risikogruppen for å utvikle en tilknytningsforstyrrelse. Barnet har blitt fratatt en normal psykologisk utvikling, kontinuitet i tilknytning, emosjonell næring og stimulans. Det er derfor viktig å forstå hva det tilknytningsskadede barnet har behov for og gi barnet det som det ikke fikk før omsorgsomplasseringen. Mor vil ha en sentral rolle i å gi og hjelpe barnet til å kunne oppleve en trygg tosomhetsbalanse.

Når det adopterte barnet ikke får oppleve en god nok kvalitet i å bli tatt hånd om sammen med omsorgskiftet som følger av å bli forlatt av mor, vil denne starten på livet være barnets tidligste omsorgserfaringer og dermed relasjons og tilknytningserfaringer.

Adferden som ofte følger for å unngå denne retraumatiseringen er forståelig, men ikke nødvendigvis hensiktsmessig. Dette kan føre til tilknytningsforstyrrelse og utfordringer i relasjoner som et resultat av det første såret.

Mange adopterte preges av psykiske smerter som savn og ensomhet, frustrasjon, maktesløshet, skyld og skam, og ikke minst frykt for mer opplevelser som kan trigge disse følelsene og reaktivere det første alvorlige traumet i deres liv, – tapet og det uforløste savnet av biologisk mor.

Kognitiv terapi

Vi opplever livene våre gjennom en linse fra fortiden.

Tankene er en refleksjon over alt du har erfart i livet ditt og personligheten lagrer alle hendelser fra fortiden. Personligheten er endeproduktet fra fortiden og reflekterer alt du vet.

Vi mennesker lever gjennom spesielle følelser som vi lar definere oss.

Følelsene påvirker tankene våre og vi kan ikke tenke større enn vi føler.

Følelsene og tankene blir linsen du opplever virkeligheten gjennom.

Samtalene, terapien og prosessen vil gi deg innsikt og forståelse for dine mønstre som en følge av det livet du har opplevd og dermed bidra til å gjøre deg mer bevisst på egne tanker, tankemønstre, følelser og reaksjoner. Du vil bli kjent med den emosjonelle årsaken til din situasjon/ tilstand og lære deg å forholde deg til hvordan den har påvirket deg og din utvikling.   

For å gjøre endringer trenger vi verktøy. Ofte står vi fast i mønstre som ikke er hensiktsmessige for oss. Disse mønstrene kan tappe oss for mye energi.

Du vil derfor lære i detalj hva som styrer tanke og adferd slik at du ved hjelp av kunnskap og bruk av enkle praktiske og konkrete verktøy kan gjøre de endringene du måtte ønske og ha behov for i det tempo og omfang du kjenner er riktig for deg.

Er du allerede i en familiesituasjon og har adopterte barn, men trenger hjelp i foreldrerollen eller du og barnet ditt ønsker å gå sammen i terapi er dere velkommen til god og konstruktiv par- og relasjonsterapi. 

Her vil du lære å kommunisere på en konstruktiv, tydelig og empatisk måte for på den måten ha større mulighet til å nå inn til hverandre, forstå hverandre bedre og seg selv i relasjonen. 

Med mer selvinnsikt, forståelse og kognitive verktøy har du mulighet til å bli tryggere og sterkere i deg selv med bedre selvfølelse. Du vil dermed også kunne oppleve å bli tryggere i relasjoner med andre og gjøre valg som er til det beste for deg og dine omgivelser.

Jeg benytter ulike kognitive verktøy og lindrende samtaleterapeutisk behandling samt meditasjon og pusteøvelser avhengig av hver enkelt sine utfordringer og stressnivå.

Jeg vil møte deg med empati og forståelse.

Litt om meg

Jeg er selv adoptert og har adopsjon som spesialområde, men tar også i mot mennesker med ulike kognitive utfordringer og har gjort det siden 2013.                                                                                                              Jeg har fått hjelp til å endre mitt liv gjennom kognitiv prosess i Dialoggruppen. Det har gitt meg dyp innsikt og forståelse i årsakssammenhenger og i tilknytningsproblematikk og relasjonsutfordringer og hvordan man kan endre fastlåste mønstre slik at man kan leve et bedre liv med større utnyttelse av sitt eget potensiale, leve mer harmonisk med seg selv, andre og bedre helse.

Kompetanse          
                                                                                                                  
Jeg er utdannet kognitiv terapeut gjennom Dialoggruppens utdanning og er medforfatter til lærebok i  kognitiv metode basert på Dialoggruppens metodikk. Jeg er også utdannet innen holistisk energibehandling. Min tidligere yrkeserfaring har jeg fra privat næringsliv som prosjektleder og selvstendig næringsdrivende.

Jeg holder kurs og foredrag.

Kontakt                                                                                                                                         
Du er velkommen som enkeltperson, i parterapi eller sammen med mor og/eller far. Vil du ha en uforpliktende samtale på telefon for å finne ut om dette er noe for deg eller bestille en time. 
 Da kan du ta kontakt med meg via e-post, sms eller telefon.
Jeg tilbyr også samtaler og terapi på Skype for de som ikke har mulighet for å møte meg på mitt kontor i Drøbak.

Vennlig hilsen og alt godt fra Jorunn

Jorunn Eid Fuglu
Kognitiv terapeut/ Reg.Homøopraktiker MNLH

E-post: jorunn.fuglu@dialoggruppen.no
Tlf: 91362988
Adresse:  Amfi Drøbak City kjøpesenter, Inngang E. Holterveien 3, 1448 Drøbak.

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn