Kognitiv terapi

”Kognitiv terapi har som primært mål å endre egne tanker og adferd der man opplever disse som uhensiktsmessige, energitappende og/eller krevende. Sekundært mål er å endre opplevelsen og fortolkningen av andres adferd der denne oppleves som vanskelig å forholde seg til. Målet er å selv tenke og handle mer hensiktsmessig til begge parters beste.”

Metoden egner seg til bruk på deg alene, dere som par eller familie og barn. Den omfatter alle de arenaer du oppholder deg på i ditt daglige liv, så som privatliv, jobb, fritid, idrett, seksualitet, sosialt liv m.m.

Med tanke på psykiske problemer, kronisk tretthet og andre lidelser av ikke-fysisk art, har det vist seg at kognitive teknikker er velegnet som virkemiddel for å oppnå varige resultater og endringer.

 

Prosessen har følgende hensikt:

I lenkene under finner du plansjene som brukes i terapisesjonene:

Våre behandlere