Modulbasert utdanning i kognitiv metode

Utdanning for deg som ønsker en konkret og praktisk anvendbar metode i dine samtaler med kunder/klienter/pasienter. Passer også som supplerende metode innenfor de fleste samtaleterapeutiske retninger. Utdanningen er modulbasert, som betyr at du med utgangspunkt i basismodulen kan bygge på med spesialisering innenfor aktuelle temaer.

Omfang

 • Grunnmodul som består av grundig innføring i og bruk av årsaksbehandling. Dybdeforståelse av metode og sammenhenger mellom de ulike faktorene som påvirker sykdom og andre psykiske og fysiske utfordringer. Varighet: 80 timer fordelt på 6 måneder. Skriftlige innleveringer og gruppearbeid underveis.
 • Spesialisering som bygger på grunnmodul innenfor aktuelle områder og behov. Mer informasjon nedenfor under utdanningens innhold. Varighet: 30 timer per modul. Skriftlige innleveringer og gruppearbeid underveis.
 • Skriftlig innlevering av case for elever som ønsker å kvalifisere seg for medlemskap i Dialoggruppen. Varighet: 1 uke.

Hensikt

Skape solid metodegrunnlag for resultatgivende samtaler med egne klienter/pasienter Målgruppe: Terapeuter, psykologer, helsearbeidere og andre med behov for konkrete metodeverktøy i sin praksis. Åpent for alle. De som ikke har gått i terapi innenfor Dialoggruppens metode eller annen relevant retning må påregne å ha noen terapitimer med terapeut utdannet innenfor retningen underveis i utdanningen. 

For de som ønsker dypere innsikt i egen prosess til bruk for egen del så er hensikten å skape enda bedre grunnlag for å forstå hva som ligger bak og styrer det som skjer kognitivt og kroppslig. 

Hensikten er også, både for de som vil bruke det i profesjon og privat, å øke evnen til å lese seg selv og andres adferd og tilstand bedre. 

Virkninger for pasienter/klienter/kunder

Innhold i utdanningen

Grunnmodul: (Grunnleggende innsikt i og bruk av metoden)

 • Kartlegging og anamnese
 • Anatomi, fysiologi og psykologi
 • Årsak og virkning 
 • Metodegrunnlag
 • Metode
 • Bruk av metode
 • Praktisk øvelser
 • Måling og evaluering 
 • Kommunikasjon 

 

Spesialisering: ( Se temaer listet opp på Velkommen siden)

Temaer som naturlig hører sammen vil samles innenfor følgende spesialiseringer:

 • Psykiske og fysiske sykdomstilstander
 • Kommunikasjon og tydelighet 
 • Posttraumatikk
 • Parterapi
 • Rus
 • Kroniske sykdomstilstander
 
 

Ved oppstart av utdanningen så vil det bli utdelt spesifisert læreplan med innhold i hver enkelt modul.