Om psykosyntesen

“Hvis du vil endre ditt liv, kan vi vise deg hvordan du kan frigjøre din egen vilje”

Et verktøy for menneskelig utvikling

Mennesket er et samspill mellom kropp, sjel, intellekt og følelser. Individer og grupper er nært knyttet sammen gjennom disse elementene. Ved å få bevissthet om og innsikt i disse elementene i oss selv og hvordan de påvirker oss i vårt daglige liv, settes vi i stand til å stå tryggere og sterkere i våre liv, alene og sammen med andre. Kunnskap om hvordan egen hjerne fungerer er grunnleggende viktig for å forstå hva som skjer i seg selv og rundt seg

Psykosyntese, viljens psykologi:

Vi har en fri vilje. Om og hvordan vi bruker den er det viktig å være bevisst på, slik at den så langt det er mulig gagner oss selv og de vi er glad i. Bevisst viljebruk er et nøkkeltema i psykosyntesen. Psykosyntesen er en praktisk psykologi som bygger på tradisjonell dybdepsykologi, humanistisk psykologi, eksistensiell psykologi og transpersonlig psykologi. Den bygger bro mellom vestlig virksomhetsfokusering og østlig filosofi.

Aktivisering av den enkeltes eget potensiale står sentralt. Målet er at det hele skal styres av din egen bevissthet og tilstedeværelse med tanke på deg selv som menneske. Angst, depresjon, utbrenthet, bipolare lidelser, muskel og skjellettlidelser, fibromyalgi, ME, kronisk utmattelsessyndrom, bekkenløsning, migrene, autoimmune lidelser. Mange av disse lidelsene har det til felles at legevitenskapen ikke finner klare forklaringer på hvorfor de oppstår. Stress er ofte en utløsende faktor.

Flere innenfor skolemedisinen heller til konklusjoner i retning av psykisk ubalanse som årsakssammenheng, der det ikke finnes andre klare årsaker. Med fysisk og psykisk ubalanse som utgangspunkt omfatter psykosyntesen intellekt, følelser, kropp og sjel og tar hensyn til alle elementer innenfor disse områdene. Mennesket er en helhet og betraktes med det som utgangspunkt. Energityver i vårt daglige liv kan effektivt avdekkes og elimineres med denne metoden.

Psykosyntesen er dog ikke begrenset til disse områdene og inneholder heller ikke fastlåste definisjoner på hva som er rett og galt. Det enkelte menneskes frihet er i så måte ubegrenset med hensyn til hvilken retning en personlig terapeutisk prosess tar.

Våre behandlere