Adopsjon og påvirkning på psykisk og fysisk helse

Helseutfordringer kan variere blant adopterte barn avhengig av en rekke faktorer. Noen av disse er deres tidligere livserfaringer, genetisk arv og omsorgsmiljøet de vokser opp i. Adopsjon er en kompleks prosess som kan involvere barn med ulike medisinske og psykologiske behov. Noen adopterte barn kan ha blitt utsatt for tidlig traumer, neglisjering eller vanskjøtsel før de ble adoptert. Dette kan påvirke deres fysiske og psykiske helse.

Det er viktig at adoptivforeldre er oppmerksomme på barnets tidligere erfaringer. Dette er viktig for å kunne gi passende støtte og omsorg for å hjelpe dem med å håndtere eventuelle helseutfordringer. Imidlertid er det også viktig å huske at adopterte barn kan ha mange positive og sunne egenskaper og ressurser. Mange adopterte barn vokser opp og trives i kjærlige og støttende familier. De kan oppnå god fysisk og psykisk helse på linje med ikke-adopterte barn. Foreldre er uansett bakgrunn en nøkkelfaktor.

Det er viktig at adopterte barn får tilgang til riktig medisinsk og psykologisk oppfølging. Dette kan omfatte regelmessige helsekontroller og tilgang til terapi eller rådgivning hvis nødvendig. Det er også viktig at adopterte barn får støtte og forståelse fra sine familier og samfunnet rundt dem for å hjelpe dem å håndtere eventuelle helseutfordringer de kan møte. Det er også viktig at adopterte barn får støtte og forståelse fra samfunnet forøvrig for å hjelpe dem å håndtere eventuelle utfordringer i hverdagen.

Samlet sett er det naturlig nok viktig å behandle hvert adoptert barn individuelt og anerkjenne deres unike behov og ressurser, talenter og interesser.

For å kunne møte hvert enkelt barn riktig og hensiktsmessig er det viktig med kunnskap og god faglig støtte. Det er stor variasjon i forutsetningene for dette i fagmiljøene, da tilstandene ofte er sammensatte, akkurat som for de som tidlig i livet opplever traumer.

Traumet som oppstår ved adskillelse fra mor tidlig i livet
blir ofte undervurdert.

Mange av de barna som fremstår som velfungerende kan bære på store traumer som fortrenges og skjules som en følge av tidligere opplevelser. Disse tilfellene er vanskelige å avdekke. Samtidig er det viktig å avdekke slike traumer tidlig for å forebygge senere plager. Les mer om dette i det jeg har postet på https://www.utrop.no/nyheter/ansikt-i-fokus/349225/

Jorunn Eid Fuglu

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn