Utdanning i kognitiv terapi basert på Dialoggruppens metode

Som tidligere publisert så satser vi på å starte opp vår ettårige utdanning i kognitiv terapi igjen. Metoden baserer seg på å behandle årsakene til at sykdom og forstyrrelser opprinnelig oppstod. Årsakene kan ha sin opprinnelse i både psykiske og fysiske traumer. Ofte viser det seg at årsakene er sammensatt av begge deler. Hvor det startet og hva som kom først er mulig å avdekke i de fleste tilfeller. Ved å løse opp de opprinnelige traumene så avtar gradvis stressnivåene og aktiveringen knyttet til disse og pasienten blir roligere.

Utdanningen er primært rettet mot de som ønsker å arbeide som terapeuter og andre som har behov for en konkret og effektiv metode i sitt daglige arbeid. Nytteverdien av den dybdeinnsikten utdanningen gir i hvordan vårt kognitive system er sammensatt er selvfølgelig også nyttig i livet forøvrig. Det er derfor ingen begrensninger på hvem som kan ta utdanningen. Ei heller stilles det krav til bakgrunn eller annen utdanning. Den er åpen for alle.

Det som skiller vår terapi fra andre terapiformer er årsaksbehandlingen og metodene for å skifte nervesystem og dermed skape ro. Der er vår metode unik.

Les mer om dette under fanen utdanning/kurs. Fristen for påmelding er foreløpig satt til 1.juni.
Undertegnede er lærer på utdanningen.

Jørn Olav Strekerud
Kognitiv terapeut

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn