Våre nye terapeuter er snart ferdig med årsutdanningen i kognitiv terapi basert på Dialoggruppens metode.

Årsstudiet innenfor vår utdanning i kognitiv terapi går mot slutten. Deltagerne har vært gjennom et omfattende pensum som har krevet stor arbeidsinnsats og engasjement hele veien.

En viktig, for ikke å si den viktigste, del av utdanningen er erkjennelsesprosesser på dypt nivå. Sagt med andre ord så betyr det at underveis i utdanningen så støter studentene på egne uforløste sårbarheter. Dette setter i gang reaksjoner i kropp og tanke og krever intensivt arbeid for å senke egne sårbarheter. De må da rydde i det som måtte være av historiske hendelser som har påvirket kropp og tanke.

For Dialoggruppen er den viktigste kompetansen den enkelte students egne erfaringer med livskriser og sykdom. Vi anser slik erfaring som en viktig forutsetning for å kunne bli en komplett terapeut.

Faglig er utdanningen meget krevende da det er mye som gåes gjennom på bare et år. Hjemmeoppgavene og gruppesamlingene kommer på toppen av det teoretiske og handler om å omsette teorien i praktiske refleksjoner og resultater. Utdanningen sammen med den enkelte student sine egne livserfaringer utgjør et hele som gir et godt grunnlag for å tilby lindrende helserelatert behandling til mennesker som på en eller annen måte sliter med å få livet til å fungere.

Utover våren vil flere av de som har tatt utdanningen starte opp egen praksis innenfor Dialoggruppen. Det betyr at de vil presenteres her på hjemmesiden og på vår Facebook-side. De følges tett opp av kolleger i gruppen og holdes faglig oppdatert til enhver tid. Ved behov bruker de kolleger med lenger erfaring som støtte og mentor. Det betyr at du som pasient kan være trygg på at selv om de er nye i sin praksis så har de med seg en stor gruppes samlede erfaringer.

Dialoggruppen er etter hvert som tiden har gått siden oppstart bygget seg opp til å bli en netydelig aktør i bransjen. Det legges stor vekt på å holde et høyt faglig nivå og følge lov om alternativ behandling hele veien.

Vi ønsker våre studenter lykke til med oppstart av egen praksis og utøvelse fremover. Takk for at dere deltok på vår utdanning.

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn