Indre og ytre motivasjon og skole

 

Det er skolestart og et tilbakevendende tema handler om at barn og unge må tvinges på skolen for å klare å gjennomføre sin utdanning og bli gode og samfunnsnyttige borgere. Denne holdningen er gjennomgående den eneste gyldige selv om noen forsøker å ta til motmæle. Dessverre uten å lykkes. I tillegg er denne holdningen rettet mot en utsatt gruppe elever som av forskjellige grunner sliter med oppmøte. Det store flertallet som ikke sliter og som faktisk klarer å møte opp uansett blir sånn sett ikke berørt. Problemet med frafall gjøres stort og tiltaket blir ukritisk mer tvang.

At resultatet for de som sliter med å møte risikerer å bli at de ikke får karakterer og faller ut av skolen er det få som enda har ofret så mye tid på. Jeg vil her skrive litt om motivasjon og hva som faktisk får elever til å yte sitt beste.

YTRE MOTIVASJON

  • Gjør leksene, ellers lærer du ikke noe og får dårlige karakterer
  • Møt opp ellers så får du straff. Kalles skoleplikt.
  • Gjør som læreren sier ellers så straffer det seg på karakterene
  • Læreren vet best hva som er best for deg

Ytre motivasjon består av mulig straff eller belønning i hovedsak. Dette brukes i veldig stor grad i de fleste sammehenger. Mye mer enn det de fleste tenker over. Joda, det får de fleste til å stå opp om morgenen og gå på skolen, men er det bra for dem?

INDRE MOTIVASJON

  • Lyst til å lære
  • Behov for å utvikle sitt fulle potensiale

Indre motivasjon er primært drevet av lyst og sunn forpliktelse overfor seg selv.

Et hovedkjennetegn som går igjen hos de som faller ut er at de mangler den indre motivasjonen. Årsakene til det er sammensatte og mange, men uten å gjøre noe med de så vil man alltid være avhengig av ytre motivasjon for å levere og prestere.

Hvis man ikke tar tak i dette problemet når elevene er små, så blir det mer og mer krevende å utløse indre motivasjon. Lærere lærer om dette på lærerstudiet, men det viser seg veldig vanskelig å få til i praksis innenfor de rammene de tildeles.

Det krever tid og ressurser å skape indre motivasjon.

Så i mangel av begge deler så brukes tvang og ytre motivasjon. Med hvilket resultat? Hittil tyder mye på at frafallet fra skolen, spesielt på videregående øker. Unge mennesker av 2016 finner seg ikke i å bli overstyrt og er mindre og mindre villige til å være med på tvangslinjen. De klarer seg uansett gitt velstanden vi bor i og behøver sånn sett heller ikke utløse egen indre styrt motivasjon. De blir for eksempel uføre på grunn av depresjon og angst. I virkeligheten er mange dessillusjonerte, se tidligere innlegg:  Deprimert eller desillusjonert?, og får ikke den hjelpen de trenger, nok en gang på grunn av manglende tid og ressurser.

Mitt hovedpoeng er at du som forelder er ansvarlig for ditt barns motivasjon.

Ikke la barnet styres utelukkende med ytre motivasjon. Det er sjelden bærende over tid. Bygg opp barnets indre motivasjon selv eller få hjelp til det. Du finner mange innlegg om dette på vår hjemmeside. Lykke til.

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn