Lederes største utfordring

Dialoggruppen

En stor mangel, som fører til lav produktivitet i de bedriftene de er ledere i, er mange lederes manglende evne til å kjenne sunn skyld. Med det mener jeg at alt for mange har en tendens til å snakke seg bort fra og rundt en utfordring som starter hos dem selv, eller som de selv er årsak til, med det resultat at skylden havner hos noen som ikke skulle hatt den.

Den som rammes er ofte en medarbeider i hierarkiet under som deretter blir gående med en energitappende dårlig samvittighet. Dette fører til sykmeldinger for noen og langvarig fravær er ofte en følge.

Det å lære ledere sunn skyld og ydmykhet er en krevende prosess, men ikke håpløst. Første bud er å unngå å bli offer for disse ved å se hva som foregår. Får du til å ta ansvar for din egen skuffelse er du på god vei. Neste punkt…

Vis opprinnelig innlegg 68 ord igjen