Skjebne og læring

Dialoggruppen

En leser sendte inn følgende spørmål: Hva er egentlig skjebne? Handler det om at noe trenger å lære mer enn andre og dermed får mer utfordringer, eller styrer vi selv vår egen fremtid?Har ting som skjer en hensikt? Er det noe som styrer eller er det som skjer tilfeldig?

Svar: Av og til kan det virke som om noen får veldig mye å hanskes med, mens andre tilsynelatende slipper unna. Noen vokser opp med en traumatiserende barndom, mens andre opplever alvorlig sykdom og ulykker med seg selv eller andre de er glad i eller nært knyttet til. Historiene er utallige og skildrer det som vi kaller livet. Hvorvidt dette er styrt av noe større enn oss, utenfor oss bringer oss over i sonen for tro og filosofi.

Felles for de aller fleste som har eller har hatt store utfordringer i livet er at det skjer en personlighetsendring. De det…

Vis opprinnelig innlegg 515 ord igjen