Hevn

Vi blir, uten at vi kanskje oppdager det, ofte utsatt for hevn i hverdagen.

Du har sikkert fått med deg en eller flere av følgende utsagn: “Hvis jeg gjør det så får du ihvertfall gjøre det…”. “Du hjelper aldri til…”. “Du tar aldri hensyn til meg…”. “Det er alltid jeg som får skylda mens du slipper unna…”.

Dette har da med rettferdighet å gjøre, sier noen. Mon tro om vi ikke her er utsatt for et hevnutsagn. La meg gi deg litt mer informasjon om hva hevn og rettferdighet egentlig er.

  • Rettferdighet er en sjeldenhet som vi får oppleve fra mennesker som har god kontakt med egen rettferdighetssans og intuisjon. Disse har god evne til å balansere skyld mellom seg selv og andre.
  • Hevn utsettes vi for i smått og stort hele tiden i form av at noen skal ha mer igjen enn det de gir eller yter. Hevnere synes godt om egne handlinger og dårlig om andres.

Jeg har tidligere skrevet om offervirksomhet. Bitterheten som ligger til grunn for offervirksomhet omgjøres via offerdelpersonligheten til avsky og hat som gir seg utslag i kritikk av andre. Denne kritikken er hevn. Det vil si at hver gang noen snakker nedsettende eller kritisk om noen er det stor mulighet for at det ligger et hevnbehov under.

Hvis du er villig til å se deg rundt så vil du finne slike mønstre i veldig mange deler av samfunnet vi lever i. Grunnen til at disse delene fortsatt opprettholdes er at det stadig finnes nye ofre å ta av. Det vil si mennesker med altfor velutviklet rettferdighetssans og underutviklet evne til å ta vare på seg selv. Lykke til med å ta vare på deg selv når hevnerne rammer deg. Det har uansett uttrykk veldig lite med deg å gjøre. Det bare passet godt å ta den som var i nærheten. Husk det.

Spørsmål?

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn