Gode og dårlige egenskaper

Du har kanskje fått spørsmål om du kan gi eksempler på noen gode og dårlige egenskaper.

For det første så er ikke egenskaper gode eller dårlige. De er enten egnet eller ikke egnet gitt en situasjon. Vurdering av hensiktsmessighet i situasjonen må gjøres av deg på grunnlag av den erfaring og informasjon du har tilgjengelig. Hvorvidt du har handlet hensiktsmessig eller ikke gis av hvilket resultat bruken fører til. Det som kan virke smart på kort sikt behøver slett ikke være det på lang sikt. Det er derfor viktig å gjøre gode refleksjoner på hva som skjer og hvorfor det skjer og derved bygge erfaring for å handle klokere neste gang. Prøving og feiling må til.

Neste gang du får spørsmålet om gode og dårlige egenskaperm for eksempel i et jobbintervju, kan du eventuelt svare slik:

«For meg handler det om å være bevisst på situasjonen slik at jeg kan vurdere hvilken egenskap som er mest hensiktsmessig i situasjonen jeg er i. Slik sett er jeg klar over hvilken egenskap som kan være riktig i en situasjon, men feil  i en annen. Hvorvidt den ene eller andre egenskap da er god eller dårlig kommer med andre ord an på situasjonen.»