Om bevissthet

Hva er egentlig bevissthet? 

Det er et filosofisk spørsmål som har vært diskutert og tenkt på sannsynligvis så lenge mennesker har eksistert. Det finnes mange definisjoner, men jeg foretrekker følgende for min del: Bevissthet er evnen til å reflektere om egen eksistens og hvordan den påvirker omgivelsene.

Har dyr bevissthet? Dersom ovenstående definisjon legges til grunn så mener jeg selv at svaret er ja for mange arters del. 

Hva er bevissthet og hvor kommer den fra? Ligger all informasjon tilgjengelig i utgangspunktet? Er bevisstheten kollektiv? 
Spennende spørsmål som ingen vel egentlig kjenner det korrekte svaret på. 
Min definisjon på de spørsmålene er som følger: Bevisstheten har sitt utgangspunkt i selvet/sjelen. For å kunne bruke den må det skapes refleksjon/kunnskap slik at vår hjerne kan speile det som selvet sender inn til oss. Det burde tilsi at all kunnskap finnes tilgjengelig i selvet, men vi kan ikke nyttiggjøre oss den uten at kunnskapen og evnen til refleksjon skapes. Kunnskapen er tilgjengelig for alle og kan vel også derfor anses som kollektiv.

Disse synspunktene grenser til tro og er i høyeste grad filosofisk betinget. Les det derfor som synspunkter og gjør deg opp din egen mening. 
Legge gjerne inn dine refleksjoner som kommentar under. 

 

2 kommentarer om “Om bevissthet

 1. «All kunnskap finnes tilgjengelig i selvet […] er tilgjengelig for alle og kan anses som kollektiv».
  Dette betinger at det finnes EN kollektiv sannhet? En «riktig» måte? Eller?

  1. Utfra definisjonen at sannheten er lik all kunnskap så vil det være riktig.
   Utfordringen er imidlertid at vi ikke vet når vi har all kunnskap. Vi kan sitte med deler av den og dermed ikke den hele sannheten.
   Min erfaring er at sannheten er sammensatt. Dersom man tror man har den hele og fulle sannheten så har man sannsynligvis ikke det.
   Når man bruker selvet for å finne sannheten får man tilgang til den delen av sannheten som er relevant i situasjonen og det er som oftest nok.

   Om det finnes bare en sannhet, i betydningen at det er en slags fasit, så er jeg usikker på det. Absolutt sannhet er et bastant begrep. Jeg vet ikke.
   Det eneste jeg er helt sikker på er at vi ikke er klar over hvor lite vi egentlig vet om sannheten.
   Letingen fortsetter, så kanskje vi nærmer oss…

Det er stengt for kommentarer.