Om bevissthet

Hva er egentlig bevissthet? 

Det er et filosofisk spørsmål som har vært diskutert og tenkt på sannsynligvis så lenge mennesker har eksistert. Det finnes mange definisjoner, men jeg foretrekker følgende for min del: Bevissthet er evnen til å reflektere om egen eksistens og hvordan den påvirker omgivelsene.

Har dyr bevissthet? Dersom ovenstående definisjon legges til grunn så mener jeg selv at svaret er ja for mange arters del. 

Hva er bevissthet og hvor kommer den fra? Ligger all informasjon tilgjengelig i utgangspunktet? Er bevisstheten kollektiv? 
Spennende spørsmål som ingen vel egentlig kjenner det korrekte svaret på. 
Min definisjon på de spørsmålene er som følger: Bevisstheten har sitt utgangspunkt i selvet/sjelen. For å kunne bruke den må det skapes refleksjon/kunnskap slik at vår hjerne kan speile det som selvet sender inn til oss. Det burde tilsi at all kunnskap finnes tilgjengelig i selvet, men vi kan ikke nyttiggjøre oss den uten at kunnskapen og evnen til refleksjon skapes. Kunnskapen er tilgjengelig for alle og kan vel også derfor anses som kollektiv.

Disse synspunktene grenser til tro og er i høyeste grad filosofisk betinget. Les det derfor som synspunkter og gjør deg opp din egen mening. 
Legge gjerne inn dine refleksjoner som kommentar under. 

 

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn