Bevissthetsnivå 3

Bevissthetsnivå 3 er det intuitive bevissthetsnivået. Dette bevissthetsnivået inneholder bevissthet om den høyere hensikt med alt. På dette nivået ser man hva som ligger bak at det er hensiktsmessig å handle og tenke på en utradisjonell måte. Ubetinget nestekjærlighet og utøvelse av det tilhører dette bevissthetsnivået.

For å nå dette bevissthetsnivået så må man ha mye trening på bevissthetsnivå 2.

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn