Stikkordarkiv: utfordringer

Sortering av gjøremål

Av og til hoper ting seg opp og det er mye som burde eller skulle vært gjort, helst i går…

Situasjonen er velkjent for de fleste og mengden og intensiteten varierer med tid på døgnet, årstid, hendelser, jobb, barn, økonomi m.m.m. Å definere og peke på de enkelte momentene som utgjør stress er også krevende da det ofte blir et sammensurium av momenter sm skal løses på en gang. Ofte dras dette med inn i natten og innsovning og nattesøvn blir rammet. Alternativt eller i tillegg blir lunta kort og det slippes ut små eller store smertutbrudd over stresset i form av bebreidelser og aggresjon.

En god måte å starte på hvis man vil få hodet litt over vannet kan være følgende metode:

  • Definér hvert enkelt stressmoment
  • Gradér de etter intensitet som sterkt eller svakt, ikke prioritet
  • Fordél de i følgende matrise

Haster og viktig
Haster ikke, men viktig
Haster. men ikke viktig
Haster ikke og er heller ikke viktig

  • Under den første kategorien skal det være helst en, maks to stressmomenter. 
  • Resten fordeles under de øvrige kategoriene over
  • Når noe som ligger under første kategori er løst kan en av de andre stressmomentene flyttes inn der. 
  • Det som ligger under siste kategori kan kanskje glemmes
  • Start alltid med det som ligger under haster og viktig

Husk å vær ærlig på styrkevurderingen! Lykke til.

 

Tålmodighet

I mange relasjoner mellom mann og kvinne kan det i perioder, på grunn av sykdom eller andre utenforliggende faktorer, være krevende for begge parter å tåle den virkeligheten som rammer og kunne vente på den andre.

En av mine klienter skrev forleden følgende dikt om dette:

«Jeg vil dit du vil,
men jeg trenger din hånd å holde i
over bekkefar og dype grøfter

og opp de bratteste liene
og at du har tålmodighet til å gå i det tempo jeg makter.»

Fine ord som kan gjøre godt å tenke litt over i en hektisk hverdag.

Eksempel: Den ene parten er i daglige utfordringer med sin ekspartner om barnefordeling og flytting. Det er i gang rettsprosesser som er krevende og den lave energien gjør at vedkommende trenger mye tid for seg selv og tid med barna. Avtaler endres og avgjørelser blir utsatt. Den nye personen i vedkommendes liv blir tatt av offer og utålmodighet og stiller krav. Det blir enda mer krevende.

Kjenner du deg igjen?