Stikkordarkiv: sannhet

Integritet

Har du integritet? Mange tror de har det, men har det ikke. Grunnen er primært at det som integriteten bygges på ikke har utspring i dem selv, men i omgivelsene. 

La oss starte med definisjonen som i seg selv er ganske uklar for allmenheten. I bokmålsordboka og i store norske leksikon så er betydningen selvstendighet og ukrenkelighet, som i seg selv ikke er særlig forklarende. Ordet kommer fra latin hvor det har følgende definisjon: «latinsk ‘integritās’, som betyr helhet, fullstendighet og renhet». kilde: snl.no.

I Dialoggruppen defineres integritet på følgende måte:

Når du står i deg selv og vet hva din indre holdning er
og uansett hva omgivelsene mener kan fortsette å mene det samme,
da har du integritet.

Det betyr i praksis for det første å vite at det er intuisjonen din, og ikke egoet, som snakker slik at overbevisningen din er sann for jeg’et ditt. Når denne overbevisningen blir satt på prøve av omgivelsene så vil din egen holdning kun bli bevart dersom den er sann for deg. Hvis den endres og påvirkes og du kan justere den fordi du lærer mer så er integriteten fortsatt i behold. I neste omgang klarer du å beholde holdningen selv om du kanskje i kraft av yrke eller andre ytre forhold må handle på tvers av den. Sagt på en annen måte: Du har den samme holdningen uansett hva som skjer.  

Lystløgneren

Spørsmål fra leser: Hva er egentlig en lystløgner?

Hvis man skulle ta uttrykket bokstavelig så kan det jo leses at vedkommende lyver drevet av lyst. Høres dog noe merkelig ut, men kan nok inneholde en stripe av sannhet allikevel.

Følelsen som her misforstått blir kalt lyst er egentlig lettelse. Lettelse er egentlig ikke noen følelse, men en kognitiv tilstand vi kjenner når frykt og/eller smerte forsvinner. Sagt på en annen måte så er lettelse fravær av frykt og/eller smerte og sånn sett en slags tomhet. Rent kjemisk og biologisk så får vi tilgang til dopamin og serotonin som er signalstoffer/hormoner som gir velvære.

Veldig mange mennesker tror at de kjenner glede når de egentlig kjenner lettelse. Derav kan begrepet lystløgner ha kommet.  Det gir videre grunnlag for å anta at lystløgneren på en eller annen måte kommer seg unna en frykt og /eller smerte ved å lyve. Heri ligger grunnlaget for delpersonligheten/egenskapen lystløgner. Den er rett og slett en adferd som handler om å slippe å kjenne på mindreverd/utilstrekkelighet/skam. Virkelighetsflukt med andre ord.

Hvis du tenker at skryt hører litt inne i samme kategori så er du nok nærme sannheten.

Offisielt begrep på lidelsen er er mytomani.

Selvaksept

Uttrykket finnes, i den betydning vi i Dialoggruppen bruker det, så vidt jeg er kjent med ikke innenfor noen annen terapeutisk retning. Det er heller ikke kjent innenfor den norske skolepsykologien. Heller ikke teknikken som tilhører selvaksepten er kjent og definert. Allikevel er dette noe mange mennesker gjør mange ganger hver eneste dag uten å vite det. Det er samtidig noe vi ikke klarer oss uten. De som aldri finner ro mangler denne evnen og blir ofte syke av det. Selvaksepten finnes hos alle barn, men blir ofte avlært av foreldrene uten at de er klar over det eller har det som intensjon.

Selvaksepten er det eneste verktøyet som kan skru av det sympatiske nervesystemet ved hjelp av viljen. Dette nervesystemet er i utgangspunktet ikke viljestyrt og kan derfor ikke skrus av. I stedet så bidrar selvaksepten til å slå på det parasympatiske nervesystemet, som er viljestyrt. Dette fører til at det sympatiske selv slår seg av.

Selvaksepten består av tre hovedtrinn:

  1. Realitetsorientering, det å se virkeligheten slik den egentlig er, er grunnlaget som må være til stede for at selvaksepten skal fungere. Sannheten må finnes og du må kjenne innerst inne at den er riktig, dvs at den stemmer for deg og din intuisjon. For å finne sannheten så må du kanskje bruke litt tid og du må muligens tilegne deg mer kunnskap enn det du har fra før. Når noen sier at de aksepterer noe så mener de som regel det som jeg kaller realitetsorientering. Ofte mangler de viktige deler av sannheten.
  2. Selvaksept vil i korthet si at du aksepterer de faktiske forhold gitt av punkt 1. Du må kjenne at du mener det med hele deg for at det skal virke. Her er det ofte snakk om ubehagelige sannheter som skal aksepteres. Det kan være krevende å akseptere at du hele livet har levd på en løgn for eksempel. Prøv det og kjenn at du mener at det er greit.
  3. Resultatet dersom du får til punkt 1 og 2 er fullstendig ro. Veien til roen kan gå via følelsen vemod gitt at du gir slipp på gammel smerte samtidig. Denne roen er stille og det skjer ingenting i hjernen. Her starter din frihet til å gjøre andre valg enn du gjorde i fortiden. Herfra gjør du valg ved bruk av din egen frie vilje.

Dette krever trening. Skal om det er interesse for det gi deg noen eksempler. Prøv og kjenn. Lykke til!