Stikkordarkiv: persepsjon

Egenskaper er noe du har

Egenskaper, eller delpersonligheter som vi kaller det innenfor psykosyntesen, er ikke noe du er.
Egenskaper er noe du har og som du kan velge å bruke eller ikke bruke. Et slikt valg forutsetter imidlertid bevissthet om hvor hensiktsmessig bruk av en egenskap er.
Det er du som kan vurdere hensiktsmessighet for deg. Ingen andre kan gjøre det.

Du har kanskje fått spørsmål i jobbintervju eller lignende om du har noen dårlige eller gode egenskaper du kan nevne. Det finnes ikke gode eller dårlige egenskaper.
En egenskap er enten egnet eller ikke egnet gitt en situasjon. Sagt med andre ord så kan en og samme egenskap være hensiktsmessig i en situasjon, men uhensiktsmessig i en annen.

Viljen brukes til å styre og velge egenskaper. Du eier viljen. Egenskapene har ikke egen vilje selv om det kan virke slik av og til.
Egenskapene kan danne mønstre som automatiseres og trigges av visse følelser.

Første skritt i å velge er derfor å kjenne etter hvilken følelse som trigger det aktuelle mønsteret eller den aktuelle egenskapen. Ut fra den informasjonen kan du få en indikasjon om hensiktsmessighet. Den andre faktoren er kunnskap om hva alternativet er i samme situasjon. Den kunnskapen ligger i selvet ditt, men for at du skal kunne bruke den må det skapes persepsjon.

Persepsjon skapes ved erfaring, prøving og feiling. Alternativt kan du oppsøke hjelp og dermes akselerere prosessen.

Kunnskap og persepsjon

Det femte trinn

Bevissthet om tilværelsen og styrende elementer er grunnleggende for å oppnå egen vekst og utvikling. Uten ytre referanser og kunnskap vil du ikke kunne lage nødvendig persepsjon for å tyde signalene fra deg selv. Husk dog at du ikke skal kjøpe noe budskap uten videre. Sannheten finnes bare innerst inne i deg selv.

På nettsiden jeg henviser til finnes litteratur som kan gi deg dypere innsikt i hvorfor verden ser ut som den gjør og hvilke utviklingstrinn vi har gått gjennom. Boken «Det 5.trinn» tar deg også med inn i et fremtidsbilde som ser noe annerledes ut enn verden pr. i dag. Mye taler for at kreftene som her beskrives allerede er i gang. Sistnevnte anbefales.

God lesning.