Stikkordarkiv: lettelse

Lystløgneren

Spørsmål fra leser: Hva er egentlig en lystløgner?

Hvis man skulle ta uttrykket bokstavelig så kan det jo leses at vedkommende lyver drevet av lyst. Høres dog noe merkelig ut, men kan nok inneholde en stripe av sannhet allikevel.

Følelsen som her misforstått blir kalt lyst er egentlig lettelse. Lettelse er egentlig ikke noen følelse, men en kognitiv tilstand vi kjenner når frykt og/eller smerte forsvinner. Sagt på en annen måte så er lettelse fravær av frykt og/eller smerte og sånn sett en slags tomhet. Rent kjemisk og biologisk så får vi tilgang til dopamin og serotonin som er signalstoffer/hormoner som gir velvære.

Veldig mange mennesker tror at de kjenner glede når de egentlig kjenner lettelse. Derav kan begrepet lystløgner ha kommet.  Det gir videre grunnlag for å anta at lystløgneren på en eller annen måte kommer seg unna en frykt og /eller smerte ved å lyve. Heri ligger grunnlaget for delpersonligheten/egenskapen lystløgner. Den er rett og slett en adferd som handler om å slippe å kjenne på mindreverd/utilstrekkelighet/skam. Virkelighetsflukt med andre ord.

Hvis du tenker at skryt hører litt inne i samme kategori så er du nok nærme sannheten.

Offisielt begrep på lidelsen er er mytomani.

Gledesrisiko

Mennesker som er i prosess og som har oppnådd resultater som de har kunnet glede seg over har ofte kjent på en rask tilbakevending av gammel smerte eller frykt for at smerten skal gjenoppstå. Denne reaksjonen er ganske umiddelbar og kan være relativt intens.

Grunnen til at det er slik er at den ubevisste automatiserte delen av hjernen ikke er vant til den nye tilstanden. Gleden over frihet fra smerte er et ukjent fenomen rett og slett fordi smerten har vært der lenge og er kjent. Dessuten har smertefrihet ofte forsvunet etter kort tid. Glede inneholder derfor en risiko for at det ikke varer. Denne delen av hjernen jobber på vane og klarer ikke forholde seg til den nye tilstanden.

Smertefrihet må derfor oppleves over litt tid før det blir en normaltilstand og automatikken venner seg til at det varer. For den som er rammet er det vesentlig å lage hensiktmessige fortolkninger av situasjonen som sier at denne gleden er reell og god og verd å ta sjansen på å være i når smerten ikke er der. Vedkommende behøver ikke tro at det forblir slik, dvs være optimist. Det er nok å glede seg over dette i nuet. Da programmeres det ubevisste og den nye tilstanden tilvennes raskere.

Lettelse og glede

Har du tenkt på at det er en forskjell på lettelse og glede?

  • Lettelse er den følelsen du kjenner når en frykt eller smerte/sorg forsvinner. Varer relativt kort tid, men er deilig å kjenne på. Typisk etter bestått eksamen eller nå du er ferdig hos tannlegen og i slike settinger. Oppnås også ved selvmedisinering i en eller annen form.
  • Glede er den følelsen du kan kjenne når du på tross av en frykt og eller smerte/sorg kan kjenne deg tilfreds med livet og tilstedeværelsen. Med andre ord en mye mer sjelden følelse. Gleden handler også om de små ting som blomster i veikanten, det første jordbæret om sommeren, en is i solen osv. Nytelsen er en glede. Tilfredsheten når du er i kontakt med deg selv er en glede. Gleden har mange former og kjennetegnes først og fremst ved at den har rot i deg selv. Det som kommer fra andre er nærmest for en bonus å regne.

Så nyt dagen selv om det regner. Nyt å være til, til tross for de utfordringer som måtte være der. Vær deg selv.

Det sto en interessant artikkel om posttraumatisk vekst i Aftenposten i går. Den synliggjør hva glede kan være på tross av.
Følg lenken: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Med-livet-i-gave-7236615.html