Stikkordarkiv: jobb

En god historie fra arbeidslivet

Her følger en historie fra arbeidslivet og hvordan en personlig prosess kan påvirke endringer på arbeidsplassen.

TIlbakemelding fra administrerende direktør til vedkommende:

«Du snakker tydelig og setter fingeren på det som trenger å forbedres. I tillegg kommer du med konkrete innspill til løsning.»

Oversatt betyr dette at vedkommende er lett å forholde seg til for omgivelsene både hva gjelder overordnede og andre kolleger. Det skyldes primært følgende viktige endringer:

 • Vedkommende har senket egen sårbarhet og dermed ikke blitt rammet av alt som ikke fungerer og normalt ville medført å bli tatt av omstendighetene.
 • Vedkommende lager seg i liten grad håp og forventninger i sin relasjon til andre mennesker og bedriften forøvrig.
 • I stedet er vedkommende positivt avventende til det som måtte komme.
 • Det har som en følge av dette blitt naturlig for vedkommende å snakke tydelig og holde seg til sak.
 • Frustrasjoner og sutring uteblir.
 • Energien holder seg på plass og spres til omgivelsene positivt og kontruktivt.
 • I tilfeller hvor aversjon er nødvendig formidles den med avstandstagen eller erklæring av saklig uenighet.
 • Nøytralitet er tilgjengelig der det handler mer om støy enn faktiske utfordringer.

Sagt på en annen måte så har prosessen gjort det langt lettere å forholde seg til en virkelighet som sjelden er perfekt. Grunnen til det uperfekte er at arbeidslivet og livet forøvrig består av mennesker  med stor variasjon i egenskaper og forutsetninger for å fylle sine roller. Slik har det alltid vært og vil nok fortsette å være i alle tid.

Hovedsaken er å tåle den virkeligheten slik at man kan bidra konstruktivt i alle sammenhenger.

 

 

Om å gjøre valg med jobb som eksempel

De fleste som er i arbeid står før eller senere overfor det dilemmaet det er å skulle søke ny jobb eller si ja eller nei til et tilbud om sådan. Mange henvendelser til meg handler om hjelp til å velge riktig når det foreligger flere muligheter eller man er i en generell jobbsøkerprosess. 

Situasjonen kan forøvrig uten videre overføres til de fleste skifter i livet enten det er snakk om skolevalg, partnervalg, vennevalg osv. Poenget her er å gi en generell oppskrift på hvordan du eventuelt kan tenke for å skape et bedre beslutningsgrunnlag. 

Den gamle metoden som har vært brukt lenge er å sette opp fordeler og ulemper. Gjør gjerne det også, men vent til du har gjort følgende øvelse:

 1. Hva er det ved situasjonen i dag som tar energi
  – Kolleger
  – Sjefen
  – Arbeidsoppgaver
  – Jobbmengde
  – Reisevei
  – Etc.
 2. Finn ut hva det er ved deg som gjør at de faktorene du finner er en belastning. Merk her at du ikke skal finne feilene ved de andre eller situasjonene, men hva det gjør med deg og hvorfor det medfører energitap.
 3. Bruk selvaksept på de enkelte elementene og mønstrene du finner i pkt.2. Fortsett med det til du finner roen og er avklart på dette punktet.
 4. Sett opp egoistiske behov knyttet til det å ha jobb. De skal være egoistiske og ikke trygghetsbaserte og de skal være personuavhengige. Eksempelvis:
  – Reisevei
  – Størrelse på jobbmiljø
  – Kontor eller åpent landskap
  – Reising eller stedsbundet
  – Hjemmekontormuligheter
  – Frihetsgrad
  – Ansvarsnivå
  – Arbeidstid
  – Stillingsprosent
  – m.m.m.
 5. Med listen over som grunnlag så kan du skreddersy søkene i større grad enn før. Sjekk treffene du får opp mot listen og vurdér om du skal søke. 
 6. I en eventuell intervjuprosess så ha listen som en sjekkliste og still spørsmålene. 

Får du 60-70% treff på behovslisten så har du høy treffprosent. Du bestemmer hvor du vil legge listen. Husk at ingenting vokser inn i himmelen. Lykke til!

Uthvilt etter ferien?

Energien er lav og lysten til å starte på jobb er minimal. Dette er et bilde mange kan kjenne seg igjen i. Hva kan årsaken være?

Er det et utslag av ferien som sådan, eller er det faktisk sånn at jobben er en pest og en plage? Kan  være deler av dette som er tilfelle, men i mange tilfeller så handler det heller om at vi har tatt en pause.
Når vi tar en pause og stopper opp så får vi tid til å kjenne inn tingenes reelle tilstand. Et element som ofte er fremtredende da er hvor lav energi vi egentlig har hatt og har. Sagt med andre ord så oppdager vi da ofte hvor slitne vi har vært en god stund.

Det eneste du får gjort med det er å ha selvaksept på at det har blitt slik. Neste skritt er å ta ansvaret for en forbedret energiforvaltning fra nå av.

Lykke til med det.