Stikkordarkiv: hevn

Hevn del 2

En pasient på 18 år fortalte i dag at ungdom «Knuser sine Iphoner for å få nye av foreldrene…»

Hennes neste spørsmål var hva som kan få dem til å gjøre det mot sine egne foreldre? Svaret er egentlig enkelt, men har en kompleks bakgrunn. Det enkle svaret er at de er vant med å få nytt når noe blir ødelagt. Dette skapes av foreldrene ved at de oppretter og opprettholder dette mønsteret.

Under denne overflaten ligger det imidlertid en dypere årsak. Den destruktive delen av adferden er viktig og forteller om en smerte som ligger under og driver denne typen adferd. La meg ta det punkt for punkt;

  1. Det kommer en ny telefon på markedet og noe skaffer seg denne
  2. Misunnelse trigges som følelse hos de som ikke har ny telefon
  3. Misunnelse kan slå to veier. I dette tilfellet blir det oppfattet som en mangelsmerte av automatikken i hjernen. Det vil si et slags sug etter ny telefon.
  4. På forespørsel om ny telefon blir svaret nei og skuffelsen oppstår.
  5. Blandingen av skuffelse og misunnelse blir til bitterhet og offermønsteret slår inn i form av at det er synd på vedkommende fordi telefonen er en eldre modell.
  6. Som en følge av dette trigges avsky for foreldrene som ikke kjøper ny.
  7. Avsky trigger hevn og det legges en plan om å knuse telefonen, som kan ramme foreldrene og samtidig kan føre til at vedkommende får ny telefon.

Misunnelse skal egentlig brukes som inspirasjon til selv å gjøre det som skal til, i dette tilfellet legge inn nødvendig innsats for å skaffe seg den telefonen selv eller være fornøyd med den gamle.

 

Hevn

Vi blir, uten at vi kanskje oppdager det, ofte utsatt for hevn i hverdagen.

Du har sikkert fått med deg en eller flere av følgende utsagn: «Hvis jeg gjør det så får du ihvertfall gjøre det…». «Du hjelper aldri til…». «Du tar aldri hensyn til meg…». «Det er alltid jeg som får skylda mens du slipper unna…».

Dette har da med rettferdighet å gjøre, sier noen. Mon tro om vi ikke her er utsatt for et hevnutsagn. La meg gi deg litt mer informasjon om hva hevn og rettferdighet egentlig er.

  • Rettferdighet er en sjeldenhet som vi får oppleve fra mennesker som har god kontakt med egen rettferdighetssans og intuisjon. Disse har god evne til å balansere skyld mellom seg selv og andre.
  • Hevn utsettes vi for i smått og stort hele tiden i form av at noen skal ha mer igjen enn det de gir eller yter. Hevnere synes godt om egne handlinger og dårlig om andres.

Jeg har tidligere skrevet om offervirksomhet. Bitterheten som ligger til grunn for offervirksomhet omgjøres via offerdelpersonligheten til avsky og hat som gir seg utslag i kritikk av andre. Denne kritikken er hevn. Det vil si at hver gang noen snakker nedsettende eller kritisk om noen er det stor mulighet for at det ligger et hevnbehov under.

Hvis du er villig til å se deg rundt så vil du finne slike mønstre i veldig mange deler av samfunnet vi lever i. Grunnen til at disse delene fortsatt opprettholdes er at det stadig finnes nye ofre å ta av. Det vil si mennesker med altfor velutviklet rettferdighetssans og underutviklet evne til å ta vare på seg selv. Lykke til med å ta vare på deg selv når hevnerne rammer deg. Det har uansett uttrykk veldig lite med deg å gjøre. Det bare passet godt å ta den som var i nærheten. Husk det.

Spørsmål?

Hevneren

Har du vært utsatt for eller opplevd mennesker som alltid må legge skylden over på andre?
Er ganske sikker på det. Er du selv en som legger skylden på andre når noe ikke blir som forventet?

Mønsteret er meget utbredt og spesielt blant mennesker i maktposisjoner. Maktposisjoner både på jobb og privat. På jobb som sjef. Privat som foreldre eller partner. Makt har fascinert mennesket og fulgt mennesket gjennom alle tider. Vi er alle utsatt for de genetiske kreftene som ligger bak hevn og maktbruk.

Hevneren er drevet av følelsen avsky. Avsky er en følge av at man har blitt offer for en illusjonsbrist. Skuffelsen er trigget og bitterheten er et faktum. Det meste blir avskyelig sett med offerets briller. Det verbale uttrykket i denne situasjonen er ofte preget av hvor feil det andre sier eller gjør er. Med andre ord så er hevneren i gang og trakasseringen starter.