Stikkordarkiv: død

Fem ting de døende angrer på at de ikke har gjort

En leser sendte meg lenke til følgende artikkel: Top five regrets of the dying 
Artikkelen handlet om de fem hyppigste utsagnene som kom når de døende ble spurt om hva de ønsket de hadde gjort annerledes. Innsamlingen ble gjort over mange år og førte til at vedkommende palliative sykepleier skrev en bok om temaet.

Det de angret på var følgende i prioritert rekkefølge: 

  1. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å leve et liv der jeg var tro mot meg selv og ikke et liv jeg trodde andre forventet av meg
  2. Jeg ønsker jeg ikke hadde arbeidet så hardt
  3. Jeg ønsker at jeg hadde hatt mot til å uttrykke følelsene/meningene mine
  4. jeg ønsker jeg hadde holdt kontakten med vennene mine
  5. Jeg ønsker at jeg hadde tillatt meg selv å være gladere

Hvis dere leser underteksten i artikkelen så vil dere se at mye av det som de snakker handler om det motsatte av det livet mange i Norge og den vestlige verden lever i dag. De aller fleste er del av en stor maskin som fungerer, men alt for mange opplever nettopp at de ikke kan glede seg over nuet og være seg selv fordi det er så mye som skal rekkes og gjøres.

På tide å stoppe opp og prioritere annerledes?

Sorgprosessen

Sorg er et fellesbegrep for flere følelser. Herunder hører spesielt savn. Savn oppstår ikke bare når man mister noen man er glad i, men også ved tap av livsfunksjon i en eller annen form. Sorgprossesen går gjennom følgende trinn. Tiden hvert trinn tar avhenger av mange faktorer og kan variere mye.

  1. Sjokkfasen starter i det noen dør eller det går opp for noen at en sykdomstilstand kan være kronisk eller livstruende. Samlivsbrudd kan også starte sorgprosessen. Varigheten er individuell og avhenger av hvordan vedkommende er rustet til å tåle sjokk. Sagt på en annen måte så tåler noen mindre enn andre. Fasen kjennetegnes blant annet av fortrengning og distraksjon.
  2. Erkjennelsesfasen starter gradvis i slutten av sjokkfasen. I denne fasen går det opp for den rammede at det fatale har skjedd. Her kommer også tårene som hører med og realiseringen av sorgen starter. Evnen til å kjenne og realisere smerte er varierende og for noen går denne fasen fort, for andre sakte.
  3. Akseptfasen kommer etter at erkjennelsesfasen. Det å akseptere et faktum av et slikt omfang som tap av kjære eller alvorlig sykdom er tar ofte lang tid. Her er det viktig å være tålmodig. Noen kan i denne fasen rammes av depresjoner dersom det har ligget latent.
  4. Fornyelse og vekstfasen består i å komme videre. Her starter livet opp gjen og man kan vende tilbake til livet og igjen se fremover selv om rammebetingelsene er radikalt endret. Denne fasen legger grunnlaget for hvordan man vil forholde seg til det som har skjedd videre fremover.

Husk at grad og innhold samt tid er forskjellig fra menneske til menneske. Er du venn eller pårørende så ikke påskynd prosessen. Bare vær der og støtt. Dersom sorgprosessen ikke blir gjort ordentlig så kommer den igjen eller blir fortrengt og kan være grobunn for sykdom. Sorg er naturlig og skal være der. Savnet er minnet om gleden og gjør at vi kan ta med oss de gode minnene videre.