Stikkordarkiv: angstdempende

Realisering av fortidens smerter

Det å skulle gå fra et hektisk yrkesliv og over i gradvis nedtrapping til pensjonisttilværelsen kan by på flere utfordringer. Hvis man samtidig har en angstlidelse så kan det by på ytterligere utfordringer. Det å håndtere angstlidelsen paralellt med at mer tid og rom gir plass til realisering, kan være krevende. Hvis jobb har vært brukt til distraksjon eller delvis som medisin for å slippe å kjenne på gamle smerter, så vil det å skulle trappe ned bety at kroppen og hjernen gir slipp på det som har vært fortrengt. Dette er slik vi mennesker fungerer. Pauser blir brukt til å rydde og reparere for å være bedre rustet fremover. Det er mange som glemmer de pausene i dagens samfunn.
Her kommer noe innspill til hvordan realiseringen kan håndteres.

For å kunne senke sårbarheten så vil psykiske smerter komme ut som vemod. Kroppslige smerter vil komme som de smertene de har vært og er. De vandrer typisk rundt i kroppen fra sted til sted. Her kommer noen eksempler på realisering og tiltak for å håndtere dette.

– Du slipper taket i saker på jobben og tar mindre ansvar for oppgaver som strengt tatt ikke hører hjemme hos deg.
Det fører til rom for å slippe frem minner om alt ansvaret du har tatt og hvor lite du har fått igjen i form av for eksempel takk og lønn. Her kan det ligge skjult gammel bitterhet og frustrasjon som dermed slippes frem.
Løsningen blir å tilgi deg selv i ettertid for å ha blitt lurt av optimisten til å tro at du skulle fått takk og betaling. Alternativt ha selvaksept på at ansvarsfullheten har vært så stor og omfattende.
– Med færre timer på jobb får du mer tid til å tenke og mer rom for å ta ansvar for deg selv og fremtiden uten jobb.
Det fører til øket rom, tid og frihet. Friheten utvider bevisstheten om mangelen på en kjæreste, egen familie og det sosiale livet. Her kan ligge skjult maktesløshet og fortvilelse over manglende kapasitet og helse historisk, gitt angstlidelsen og de begrensningene den har satt. Løsningen blir å ha selvaksept på virkningene av angstlidelsen og de begrensningene den har medført.
I begge tilfeller er det viktig å slippe til vemodet over at det har vært slik. Sorgprosessen kan være krevende og omfattende. La tårene strømme og slipp til smerten uten å forsøke å distrahere den vekk.
Lykke til.
dialoggruppen-jorn-c
Jørn Olav Strekerud
Kognitiv terapeut

Mennesker medisineres syke

Mennesker medisineres syke

Mange mennesker som søker hjelp innenfor psykiatrien blir medisinert uten at de samtidig blir tilbudt samtalebehandling. Artikkelen jeg lenker til her handler om det. Mitt tema er som tittelen tilsier at mennesker blir sykere av medisinering i mange tilfeller. La oss først se på hva som faktisk skjer når det inntas preparater av ulik art og styrke.

Virkemidlene i medikamenter brukt innenfor psykiatri er i hovedsak tenkt å gi en beroligende effekt og/eller stimulere hormoner/signalstoffer som virker beroligende eller oppkvikkende. Slike virkninger kan i beste fall dempe en del symptomer som ellers kan være vanskelig å forholde seg til. I de tilfellene er medisinering både riktig og bra.  Medikamentene hjelper sjelden på årsakene så de gode effektene bør suppleres med samtaler og kognitive korrigeringer.

I andre tilfeller blir symptomer forsterket og fører til en forverring for pasienten. Dette kan føre til en uønsket sykdomsutvikling og enda dypere depresjoner eller forsterkning av sykdommen. Medikamentene fjerner da hverken årsakene eller symptomene. I tillegg kan medisinering vanskeliggjøre samtalbehandling da det sløver pasienten for mye til at kognitiv behandling har noen virkning.

Finnes det noen måte å unngå dette på? Desverre er svaret per i dag at det offentlige, ei heller det private har kapasitet, vilje eller evne til å ta seg av det store trykket av pasienter som trenger hjelp. I tillegg søker de fleste hjelp for sent da det fortsatt er forbundet med skam å slite psykisk. Det passer ikke inn i perfeksjonskulturen vi lever i. For mange leger og psykiatere blir derfor medikamentell behandling en slags siste utvei i alt for mange tilfeller. Påtrykket fra industrien som tjener store penger på medikamenter til psykiatrien er sterkt og studiene er mangelfulle og i mange tilfeller manipulert for å gi ønskede resultater. Kort og godt en kynisk pengesterk påvirkning.

Eneste veien ut er at hver enkelt stiller spørsmål og kjemper sin kamp for å få behandling og ikke medikamenter. Ensomt i mange tilfeller, men dog så nødvendig. Lykke til til dere som er i den situasjonen.