Temaoversikt

 

• Holistisk psykologi • Psykosyntese • Ovaldiagrammet • Traumer og delpersonlighetsdannelse. • 3 bevissthetsnivåer • Jeg-definisjon, vilje, identitet og selvfølelse • Selv-definisjon • Intuisjon • Psykisk energi, kognitiv kapasitet • Psykiske lidelser og følgelidelser • Årsak og symptom • Fobier og lav energi • Følelsestolkning • Følelser og behov-sammenheng • Delpersonlighetsstyring • Ubevissthet og bevissthet • Automatikk • Reaksjon og aksjon • Time-out • Viljebruk • Mønstre og delpersonligheter • Selvaksept, aksept • Selvinnsikt, egoinnsikt. • Indre og ytre behov. • Planlegging • Gjennomføring • Tradisjonspåvirkning • Motstand og reversering • Energigivende og energitappende aktiviteter • Lettelse og glede • Vilje og valg • Kommunikasjon • Utydeligheter og tydeligheter • Lytting og empati • Smerterealisering • Grensesetting • Publikum • Egoisme, Kynisme, Narsissisme, Altruisme, Hedonisme • Selvrealisering • Energiforvaltning • Behovskartlegging • Identitetsendring og omgivelsene • Følelsestransformasjon • Seksualitet og drivere • Samlivsterapi metode • Forventningskonflikter • Illusjon og skuffelse • Sunn og usunn skam og skyld • Parasitt og offer • Vert, parasitt relasjoner • Låsinger • Offerrollen • Vert-parasitt relasjoner • Ubetinget kjærlighet versus avhengighet • Det frie menneske i relasjon • Revurdering av samvær • Endringsprosesser og konsekvenser • M.m.m.

Kognitiv terapi

”Kognitiv terapi har som primært mål å endre egne tanker og adferd der man opplever disse som uhensiktsmessige, energitappende og/eller krevende. Sekundært mål er å endre opplevelsen og fortolkningen av andres adferd der denne oppleves som vanskelig å forholde seg til. Målet er å selv tenke og handle mer hensiktsmessig til begge parters beste.”

Prosessen har følgende hensikt:
▪   Bevisstgjøring og innsikt i egen adferd og tanke
▪   Bevisstgjøring av egne følelser og behov
▪   Bruk av verktøy for å påvirke og endre egne ubevisste valg for
derved å kunne gjøre mer hensiktsmessige valg
▪   Kommunikasjonstrening for å skape god dialog med omverdenen
▪   Enkle praktiske verktøy for varige endringer
▪   Etablering av indre styring og tillit til egen identitet og intuisjon

Metoden egner seg til bruk på deg alene, dere som par eller familie og barn. Den omfatter alle de arenaer du oppholder deg på i ditt daglige liv, så som privatliv, jobb, fritid, idrett, seksualitet, sosialt liv m.m.

Med tanke på psykiske problemer, kronisk tretthet og andre lidelser av ikke-fysisk art, har det vist seg at kognitive teknikker er velegnet som virkemiddel for å oppnå varige resultater og endringer.

I lenkene under finner du plansjene som brukes i terapisesjonene.

ovaldiagrammet-og-tydelighet  

timeout-og-pyramiden

strikken-og-energi 

Offermekanismen

Årsaksbehandling

 

 

Kontakt oss

Vi gjør oppmerksom på at e-post ikke er en sikker forbindelse hva gjelder personvern. Vi anbefaler at det ikke oppgis sensitive opplysninger ved henvendelser per e-post.

Her er en oversikt over våre terapeuter med informasjon om sted, kontaktinformasjon og bakgrunn. OBS: VED HENVENDELSE FRA HOTMAIL E-POSTADRESSE SÅ BLIR VÅRE SVAR AVVIST OG HAVNER I SØPPELPOSTKASSEN, HVIS VI IKKE HVITELISTES. BRUK HELST SMS SOM MEDIUM FOR KONTAKT. DA ER DU HELT SIKKER PÅ Å FÅ SVAR. _____________________________________________________________________________ Drøbak profil blaa Hanne Svenkerud Frydenlund Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH E-post: frydenlund@dialoggruppen.no Tlf.: 90 84 71 84 Besøksadresse: Holterveien 1, Drøbak City kjøpesenter, inngang E Hanne er utdannet kognitiv terapeut fra Dialoggruppens utdanninger og er medforfatter til Dialoggruppens lærebok i kognitiv metode. Hun er utdannet økonom og har lang arbeidserfaring fra privat og offentlig virksomhet. Deriblant innen ledelse, HR og rådgivning. Hun har erfaring i samarbeid og kommunikasjon med mange forskjellige mennesker. Dialoggruppens kognitive metode har hun praktisert siden 2011. Hun har selv hatt krevende perioder i livet, med fysiske og psykiske plager som følge av det. Gjennom egen terapeutisk prosess har hun fått hjelp til å takle krevende situasjoner på en mer hensiktsmessig og helsefremmende måte. Det har gitt henne gode verktøy og nødvendig erfaringskompetanse i møte med egne pasienter. Hun har med det bakgrunn for å kunne avdekke årsakssammenhenger og hjelpe pasienter til å forstå egen situasjon, slik at det kan skapes grunnlag for endring i den hensikt å ivareta helsen og oppnå bedre balanse i livet. Hennes spesialområder er, men begrenser seg ikke til: Lav energi/utmattelse, posttraumatikk, støtte ved krevende skole-hjem samarbeid/alvorlig skolefravær, barnefamilier og samliv. Hun behandler også plager listet opp på vår velkomstside. Velkommen til å henvende deg på SMS eller e-post. Hanne vil ta kontakt så snart hun har anledning. _______________________________________________________________ Drøbak: dialoggruppen-ragnhild-c Ragnhild Dekke Kognitiv terapeut/Spesialpedagog/Reg.Homøopraktiker MNLH. E-post: ragnhild.dekke@dialoggruppen.no Tlf: 905 26 374 Besøksadresse: Holterveien 1, Drøbak City kjøpesenter, Inngang E Erfaring med undervisning og veiledning i privat og offentlig sektor. Dette har gitt kompetanse i å støtte barn og unge med å utvikle selvkompetanse og hverdagsmestring samt samarbeid med kommune- og spesialhelsetjeneste og statlige spesialpedagogiske kompetansesentre. Har også erfaring som kunderådgiver i bank og forsikring. Utdannet som økonom, spesialpedagog og kognitiv terapeut. Har bachelor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og videreutdanning innen psykisk helsearbeid rettet mot barn, ungdom og unge voksne fra Høgskolen i Østfold. Har selv opplevd psykiske problemer og egenerfaring med forskjellige terapeutiske metoder. Har utdanning i kognitiv metode fra Dialoggruppen, og via egen terapeutisk prosess tilegnet seg pasientkompetanse og innsikt i praktiske utfordringer for både pasienter og pårørende. Drevet terapeutisk og rådgivende virksomhet siden 2014. Tar imot barn, unge og voksne til lindrende samtaleterapeutisk behandling innenfor alle temaområder samt par til samlivsterapi. —————————————————————————————————————- Drøbak: Jorunn2022 Jorunn Eid Fuglu Kognitiv terapeut  og Reg.Homøopraktiker MNLH E-post: jorunn.fuglu@dialoggruppen.no Tlf: 91362988 Adresse: Holterveien 4G, 2.etasje, 1448 Drøbak

Jorunn har yrkeserfaring fra privat næringsliv som prosjektleder og selvstendig næringsdrivende innenfor flere fagområder. Utdannet innen holistisk energibehandling.

Hun har kognitiv utdanning fra Dialoggruppens utdanning og er medforfatter til lærebok i kognitiv metode basert på Dialoggruppens metodikk.

Jorunn holder kurs og er foredragsholder.

Har selv hatt ulike utfordringer i livet og fått hjelp til å endre sitt liv gjennom kognitiv prosess i Dialoggruppen. Det har gitt henne dyp innsikt i årsakssammenhenger og hvordan man kan endre fastlåste tankemønstre slik at man kan leve et bedre liv med større utnyttelse av sitt eget potensiale og bedre helse.

Jorunn benytter ulike kognitive verktøy og lindrende samtaleterapeutisk behandling samt meditasjon og pusteøvelser avhengig av pasientenes individuelle utfordringer og stressnivå.

Hun har adopsjon som spesialområde, men tar i mot mennesker med ulike kognitive utfordringer og har gjort det siden 2013.

Tar imot enkeltpersoner, par til samlivsterapi, samt barn og unge. Tilbyr også tredjeparts-terapi.

KLIKK HER HVIS DU ØNSKER  Å LESE OM ADOPSJON OG KOGNITIV TERAPI

Vil du bestille en time, eller ha en uforpliktende prat på telefon for å finne ut om dette er noe for deg?

Du er velkommen til å ta kontakt med meg via mail, sms eller telefon

———————————————————————————————————— Drøbak: dialoggruppen-magnus-c Magnus Kognitiv Terapeut E-post: magnus@dialoggruppen.no Tlf: 47419908 Vennligst bruk sms eller e-post ved henvendelser. Har studert økonomi, vært profesjonell soldat og er utdannet terapeut hos Dialoggruppen. Har arbeidserfaring fra barnevern, omsorgsyrket og militær tjeneste. Dette har gitt god kjennskap til hvordan mennesker reagerer i og takler ekstreme situasjoner, samt debriefing i etterkant. Spesialfelt er, men begrenser seg ikke til: PTSD, parterapi, rådgivning og kommunikasjonskurs i bedrifter. —————————————————————————————————————– Drøbak: dialoggruppen-jorn-c Jørn Olav Strekerud Kognitiv terapeut/EFT hypnoterapeut/Reg.Homøopraktiker MNLH. Kurs og foredragsholder E-post: strekerud@dialoggruppen.no Tlf:  95774648 Adresse: Holterveien 1, Drøbak City kjøpesenter, Inngang E. Erfaring fra privat og offentlig sektor som leder og frittstående rådgiver innenfor flere fagområder. Utdannet som ingeniør, økonom og terapeut. Har selv opplevd psykiske problemer og har egenerfaring med forskjellige terapeutiske metoder. Har siden 2002 drevet egen virksomhet i Dialoggruppen og paralellt utviklet gruppens metode. Er lærer for og utdanner nye terapeuter i samme metode. Tilbyr lindrende kognitiv, samtaleterapeutisk behandling av mennesker med psykiske utfordringer, barn, par og familier i samlivskriser samt rådgivning for ledere og grupper i bedrifter. Tilbyr også veiledning til spesialistgrupper som arbeider med diverse problemstillinger innenfor kommunikasjon og annen kognitiv tematikk. Tilbyr også tredjeparts-terapi. ———————————————————————————————————– Son/Moss: dialoggruppen-espen-c Espen Langvik-Hansen Coach/terapeut E-post: espen.langvik-hansen@dialoggruppen.no Tlf:  93219946 Erfaring fra offentlig og privat næringsliv, med bakgrunn som jagerflyger og offiser i forsvaret og trafikkflyger i sivil luftfart. Senere utdannet som terapeut gjennom Dialoggruppen. Har selv erfaring med psykisk lidelse, og har vært gjennom egen prosess med godt resultat. Har drevet egen virksomhet innenfor bransjen som samtaleterapeut i 4 år, med lindrende behandling av mennesker med forskjellige psykiske utfordringer. Tar i mot enkeltpersoner og  par.

Om psykosyntesen

“Hvis du vil endre ditt liv, kan vi vise deg hvordan du kan frigjøre din egen vilje”
Et verktøy for menneskelig utvikling: Mennesket er et samspill mellom kropp, sjel, intellekt og følelser. Individer og grupper er nært knyttet sammen gjennom disse elementene. Ved å få bevissthet om og innsikt i disse elementene i oss selv og hvordan de påvirker oss i vårt daglige liv, settes vi i stand til å stå tryggere og sterkere i våre liv, alene og sammen med andre. Kunnskap om hvordan egen hjerne fungerer er grunnleggende viktig for å forstå hva som skjer i seg selv og rundt seg. Psykosyntese, viljens psykologi: Vi har en fri vilje. Om og hvordan vi bruker den er det viktig å være bevisst på, slik at den så langt det er mulig gagner oss selv og de vi er glad i. Bevisst viljebruk er et nøkkeltema i psykosyntesen. Psykosyntesen er en praktisk psykologi som bygger på tradisjonell dybdepsykologi, humanistisk psykologi, eksistensiell psykologi og transpersonlig psykologi. Den bygger bro  mellom vestlig virksomhetsfokusering og østlig filosofi. Aktivisering av den enkeltes eget potensiale står sentralt. Målet er at det hele skal styres av din egen bevissthet og tilstedeværelse med tanke på deg selv som menneske. Angst, depresjon, utbrenthet, bipolare lidelser, muskel og skjellettlidelser,  fibromyalgi, ME, kronisk utmattelsessyndrom, bekkenløsning, migrene, autoimmune lidelser. Mange av disse lidelsene har det til felles at legevitenskapen ikke finner klare forklaringer på hvorfor de oppstår. Stress er ofte en utløsende faktor. Flere innenfor skolemedisinen heller til konklusjoner i retning av psykisk ubalanse som årsakssammenheng, der det ikke finnes andre klare årsaker. Med fysisk og psykisk ubalanse som utgangspunkt omfatter psykosyntesen intellekt,  følelser, kropp og sjel og tar hensyn til alle elementer innenfor disse områdene. Mennesket er en helhet og betraktes med det som utgangspunkt. Energityver i vårt daglige liv kan effektivt avdekkes og elimineres med denne metoden. Psykosyntesen er dog ikke begrenset til disse områdene og inneholder heller ikke fastlåste  definisjoner på hva som er rett og galt. Det enkelte menneskes frihet er i så måte ubegrenset med hensyn til hvilken retning en personlig terapeutisk prosess tar.

Utdanning

ÅRSUTDANNING I KOGNITIV METODE Utdanning for deg som ønsker en konkret og praktisk anvendbar metode i dine samtaler med kunder/klienter/pasienter. Passer også som supplerende metode innenfor de fleste samtaleterapeutiske retninger. Utdanningen gir rett til bruk av tittelen Reg.Homøopraktiker MNLH. Se mer om organisasjonen du må være medlem av, for å bruke tittelen her. Fritak for MVA ble opphevet fra statsbudsjettet for 2021. Kostnad for utdanningen i seg selv er fritatt for MVA. Omfang: 140 undervisningstimer fordelt på 15 samlinger i løpet av ett år. Samlingene foregår på fredager fra kl.9-17 Foreløpige datoer for samlinger er: 2022: 2.9, 23.9, 14.10, 4.11, 25.11 og 16.12. 2023: 6.1, 27.1, 17.2, 10.3, 31.3, 21.4, 26.5. 30 timer gruppearbeid og 30 timer hjemmeoppgaver Innhold: Undervisning, gruppearbeid, fordypning, praktisk trening, hjemmeoppgaver. Hensikt: Skape solid metodegrunnlag for resultatgivende samtaler med egne klienter/pasienter Målgruppe: Terapeuter, psykologer, helsearbeidere og andre med behov for konkrete metodeverktøy i sin praksis. Åpent for alle. De som ikke har gått i terapi innenfor Dialoggruppens metode eller annen relevant retning må påregne å ha noen terapitimer med terapeut utdannet innenfor retningen underveis i utdanningen. Virkninger for pasienter/klienter/kunder: – Konkret og lett forståelig – Årsaksbehandling – Stor grad av opplevd bedring hos flertallet pasienter – Kontinuitet og konkrete arbeidsoppgaver for pasienten i sin hverdag Se Temaoversikt for områder undervisningen omfatter Kursleder: Jørn Olav Strekerud, Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH Pris: kr. 34 500,- som deles i to semesteravdrag Utdanningssted: Oslo syd/Follo Påmeldingsfrist og Utdanningsdatoer: Påmeldingsfrist 1.juni 2022. Neste oppstart høsten 2022 forutsatt at pågående pandemi ikke fortsatt begrenser slik mulighet. Utdanningen egner seg ikke for nettundervisning og kan derfor ikke gjennomføres på annen måte enn ved fysisk oppmøte. Litteratur: Psykologi og psykiske lidelser, Kjell Magne Håkonsen ISBN 9788205448544 Det 5. trinn, Dag Erik Andersen http://www.femtetrinn.no Dialoggruppens egen lærebok i kognitiv metode Begrenset antall plasser Spørsmål og bindende påmelding til: strekerud@dialoggruppen.no  Avmelding etter påmelding vil medføre at 20% av utdanningsprisen må betales ved avmelding.

Det gjør vi ved å lære deg i detalj hva som styrer tanke og adferd slik at du ved hjelp av kunnskap og bruk av enkle praktiske og konkrete verktøy selv kan gjøre nødvendige endringer i det tempo og omfang du selv ønsker. I tillegg lærer du å kommunisere optimalt med dine omgivelser til det beste for både deg og andre.

Vi lærer deg å lindre symptomer, plager og lidelser selv samt viktigst av alt kartlegger årsaken til at du har behov for å oppsøke hjelp hos oss. Ved å bli kjent med årsaken til din situasjon og lære deg å forholde deg optimalt til hvordan den har påvirket din utvikling, så kan mange symptomer og tilstander behandles og lindres helt eller delvis for resten av livet. Verktøyene vi bruker er enkle og logiske og kan anvendes direkte i din hverdag i de fleste av livets situasjoner.

Vi har hovedfokus på at du igjen skal bli sjef i ditt eget liv slik at fortiden og omstendighetene eller andre mennesker i ditt liv ikke lenger styrer deg.

Følg bloggen vår her og få innsikt i de kognitive fenomenene som finnes i alle mennesker.

Som en følge av bedret kognisjon, som vil si at tanke og handling blir mer hensiktsmessig, så får det følger for energibruk og kroppens endokrine system og nervesystemer. Grunnen er at det kognitive påvirker hva som driver vårt autonome/automatiserte nervesystem. Vår behandling blir med det også en behandling av energi og hvordan kroppens nervesystemer fungerer. Du kan lese mer om dette i bloggen nevnt i forrige avsnitt. Plansjen under her viser hvordan de tre hovedområdene kognisjon, energi og kropp påvirker hverandre. Det å skape bedre balanse her påvirker vår totale helse i positiv  retning.