Månedlige arkiver: mars 2021

Alvorlig skolefravær – viktigheten av å bli hørt, forstått og møtt på behov

Som tidligere omskrevet er alvorlig skolefravær (skolevegring) et stadig økende symptom i skolesammenheng. I en artikkel på nrk.no kan du lese om Johanne. Hun fikk alvorlig skolefravær tidlig på ungdomsskolen. Som for mange andre kom det ikke ut av intet. For Johanne startet det med vondt i kroppen og ingen skjønte hvorfor. Hun opplevde å ikke bli hørt og forstått, og ble møtt med «Johanne, det er ikke rart du er sliten, du er jo så flink»Fysiske smerter og utmattelseførte til at hun ble mye borte fra skolen. Da bekymringsmelding til barnevernet plutselig ble et tema i foreldresamtale, gikk det fra vondt til verre. Det ga ikke mening for Johanne da hun hadde det fint hjemme. Hun utviklet angst for å bli tatt av barnevernet. Det var ikke noe mer hun gjerne ville enn å gå på skolen, men hun klarte ofte ikke det. Da hun gikk ut av ungdomsskolen følte hun seg mislykket. (Fallmyr. NRK. 2021.)

Johanne selv mener at mange av belastningene hun ble utsatt for kunne vært unngått om hun hadde fått større forståelse for utfordringene sine, spesielt da det ble vanskelig å møte på skolen. Les hennes historie her.

I tilnærming til slike saker legger vi vekt på å kartlegge årsaker, lytte til barnet/ungdommen og på grunnlag av dette sette i gang tiltak for barnet/ungdommen, foreldrene og skolen. Dette med sikte på langsiktige og varige løsninger som kan bringe glede, motivasjon og mestring tilbake til eleven.

Hanne Svenkerud Frydenlund, Frydenlund Dialog
Kognitiv terapeut/Reg. Homøopraktiker MNLH

Kilde: Fallmyr, Synnøve Sundby. (2021, 7 mars). NRK. «Johanne bestod ikke grunnskolen – går ut av videregående med toppkarakter». URL link – hentet 8.3.2021.

Kognitiv terapeut Hanne Svenkerud Frydenlund, ønskes velkommen som medlem i Dialoggruppen

Dialoggruppen har gleden av å meddele at vi har knyttet til oss terapeut Hanne Svenkerud Frydenlund, Frydenlund Dialog.

Hanne er utdannet kognitiv terapeut fra Dialoggruppens utdanninger og er medforfatter til Dialoggruppens lærebok i kognitiv metode. Hun er utdannet økonom og har lang arbeidserfaring fra privat og offentlig virksomhet. Deriblant innen ledelse, HR og rådgivning. Hun har erfaring i samarbeid og kommunikasjon med mange forskjellige mennesker. Dialoggruppens kognitive metode har hun praktisert siden 2011. 

Hun har selv hatt krevende perioder i livet, med fysiske og psykiske plager som følge av det. Gjennom egen terapeutisk prosess har hun fått hjelp til å takle krevende situasjoner på en mer hensiktsmessig og helsefremmende måte. Det har gitt henne gode verktøy og nødvendig erfaringskompetanse i møte med egne pasienter. Hun har med det bakgrunn for å kunne avdekke årsakssammenhenger og hjelpe pasienter til å forstå egen situasjon, slik at det kan skapes grunnlag for endring i den hensikt å ivareta helsen og oppnå bedre balanse i livet. 

Hannes visjon er å hjelpe og bistå mennesker til et bedre liv og utnyttelse av sitt potensial. 

Hennes utgangspunkt er alltid at hvert enkelt menneske har sin helt unike historie og at «løsning» for den enkelte er avhengig av enkeltmennesket selv. Det er kun enkeltmennesket selv som kan avgjøre hva som er riktig for en selv. Via den terapeutiske prosessen hjelper hun deg til å finne akkurat din vei. 

Et erfaringsområde Hanne er spesielt opptatt av er alvorlig skolefravær. Et stadig økende symptom i skolesammenheng, dessverre. Alle typer fravær er tegn på at noe ikke er som det bør være hos barn/ungdom, foreldre og skole. Årsakssammenhenger er gjerne sammensatte og komplekse siden utfordringene har en tendens til å bygge seg opp over lang tid før alvorlig skolefravær. En grundig kartlegging er nødvendig, og ikke minst tid og rom. Innlegget «Skolevegring – Nederlag setter spor i hjernen» forteller litt om hva nederlag kan føre til. 

I tilknytning til ovenstående erfaringsområde er kommunikasjon mellom barn/ungdom og foreldre et aktuelt tema. Likeledes overfor skole, lærere og andre voksne som barn/ungdom har kontakt med. Dette er for Hanne et område hvor hun bruker samtaleteknikker som hjelper dere i den praktiske hverdags-samtalen, enten det handler om skole eller andre områder. 

Tema kommunikasjon er for øvrig aktuelt på de fleste arenaer i livet.  

Hennes spesialområder er, men begrenser seg ikke til: Lav energi/utmattelse, posttraumatikk, støtte ved krevende skole-hjem samarbeid/alvorlig skolefravær, barnefamilier og samliv. 

Hun tar imot barn/ungdom, voksne og familier til lindrende samtaleterapeutisk årsaksbehandling. Foruten nevnte spesialområder, behandler hun også plager listet opp på vår velkomstside.

Du finner kontaktinformasjon under lenken kontakt oss – klikk her.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen i kollegiet.