Vi ønsker Suna Wallin velkommen som terapeut i Dialoggruppen

Suna Wallin

Suna er utdannet Interiørdesigner, Helsefagarbeider, og har kognitivterapeut utdannelse fra Dialoggruppens utdanning.
Har mange års yrkeserfaring fra store bedrifter, barneskole og eldreomsorgen.

Hun har selv hatt ulike utfordringer i livet, og hun har fått hjelp og gode verktøy til å kunne endre sitt tankemønster og mestre utfordringer gjennom en kognitiv prosess i Dialoggruppen. 

Hun har vært mangeårig pårørende til Demens og kreftsykdom i nærmeste familie.

Tilbyr lindrende kognitiv, samtaleterapeutisk behandling av mennesker med ulike psykiske utfordringer, pårørende, barn, og familier i kriser, samt familieveiledning og bistand til foreldre til barn med spesielle behov. 
Tilbyr også veiledning og foredrag til grupper som arbeider med diverse problemstillinger innenfor kommunikasjon og annen kognitiv tematikk i skole og bedrifter.

Spesialfelt er, men begrenser seg ikke til: Ettervirkninger etter traumatiske opplevelser, lav energi, engstelse av ulik sort, sterk tretthet, tankestøy og stress-relaterte tilstander hos voksne og barn.

Hun tilbyr hjemmebesøk i Drøbak og Omegn.
Fleksibel arbeidstid, formiddager/kveld/helg.

Kontaktinformasjon om henne finner du under «kontakt oss» fanen.