Månedlige arkiver: januar 2017

Offermekanismen

Dialoggruppen

Mange mennesker lider av nærmest kroniske smertetilstander, tretthetstilstander, kronisk uro fysisk og mentalt. Sagt på en annen måte av en eller annen kronisk lidelse som setter i gang helt spesielle offerreaksjoner både fysisk og kognitivt. I dette innlegget vil jeg skrive om hvordan offertilstander arter seg og hvordan de oppstår samt hvordan de kan løses opp. Jeg vil ta utgangspunkt i angstlidelsen generelt og panikkangsten spesielt.

HENSIKT – HVORFOR ER VI UTSTYRT MED OFFERMEKANISMEN
Alle mennesker og dyr og kanskje alle levende organismer er utstyrt med offermekanismen. Offermekanismen forårsaker smerte som skal gi læring for å unngå å kjenne samme smerten en gang til. Sagt på en annen måte så skapes det erfaring for at en tenke eller handlemåte er uhensiktsmessig eller rent ut sagt dumt å tenke eller gjøre. Erfaringen legger seg i hukommelsen og slår seg på når faren for gjentagelse nærmer seg som et signal om å…

Vis opprinnelig innlegg 937 ord igjen

Bente Engebretsen flytter kontoret til Holtet på Nordstrand.

Jeg flytter fra nyttår min praksis nærmere sentrum, nærmere bestemt til følgende adresse:

Nordstrand Helsesenter, Kongsveien 94, 1177 Oslo

Der vil jeg holde til i fellesskap med en rekke andre terapeuter innenfor andre retninger som akupunktur, osteopati, kiropraktikk, ernæringsterapi og fysioterapi.Denne felleslokaliseringen er en fordel for dere som trenger supplerende behandling innenfor flere retninger.

Jeg har kognitiv utdannelse fra Dialoggruppen med lang erfaring fra privat næringsliv, konkurranseidrett og motivasjon. jeg er i tillegg utdannet i akupunktur og annen holistisk energibehandling.

Etter studiene hos Dialoggruppen endret jeg karrierevei fra å jobbe innen salg- og markedsføring, til å jobbe som terapeut.
Jeg har selv, via egen terapeutisk prosess, tilegnet meg øket bevissthet, mer innsikt, nyttig forståelse, og erfaring i arbeidet med klienter. Sammen med tidligere erfaring har jeg dermed mange verktøy jeg kan bruke i møte med mennesker der de til enhver tid er.

Jeg tar imot både barn, ungdom og voksne med lettere psykiske lidelser, livstilsproblematikk, parterapi og egenutvikling.

Dersom du kjenner behovet kan være der så ta kontakt for en innledende informasjon, kartleggings- og vurderingssamtale. Kontaktinformasjon finner du her.

dialoggruppen-bente-c

Bente Engebretsen
Kognitiv terapeut

Utdanning av kognitive terapeuter med mva-fritak høsten 2017-våren 2018

Godt Nytt År. Et år med nye muligheter til å kanskje gjøre det som du innerst inne brenner for. Det å arbeide med mennesker som trenger bistand og hjelp i livets forskjellige store og små utfordringer er en stor gave. Hver eneste dag i terapeutrollen gir innsikt og læring og stadig nye innsikter i livets utallige nyanser. Vår utdanning gir deg mulighet til å arbeide terapeutisk med vår metode som medlem i Dialoggruppen dersom du ønsker det. I en oppstartfase har det vist seg meget nyttig da vi har et navn og et rykte som øker mulighetene for å komme raskt i gang. Medlemskap i gruppen er basert på selvkostprinsippet som vil si at du betaler for de tjenestene du tar ut underveis til selvkost.

Utdanningen kvalifiserer for fritak for mva, hvilket vil si at du er fritatt fra å kreve mva fra de du behandler. Vilkårene for dette kan du lese mer om under fane 5.Utdanning.

I Dialoggruppen er vi nå 10 personer som arbeider som terapeuter i forskjellige former og på forskjellige steder. Behovet er stort og etterspørselen er økende. De som startet opp for snart ett år siden er godt i gang og flere av dem har god pågang.
Aktuelle steder å etablere praksis for kommende studenter er mange. Dekningen er relativt god akkurat i Drøbak, men i omegnen er det nok av muligheter. Oslo er for eksempel et meget stort marked hvor vi foreløpig har 1 terapeut. Hun har kontor på Holtet. I Oslo er det mange muligheter og et meget stort udekket marked. Under fane 4.Kontakt oss kan du se hvor de øvrige holder til og hva de gjør.

Neste utdanning starter høsten 2017. Påmeldingsfrist er lagt ut på nettsiden. 1.mai er fristen for å melde seg på.

Noen har allerede meldt seg på og flere har vist interesse. Minimum antall deltagere er 10, maksimum er 20.

Ytterligere informasjon om utdanningen finner dere under fane 5.Utdanning.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte i februar/mars for interesserte som ikke var til stede på forrige informasjonsmøte i høst. Tidspunkt og sted vil bli lagt ut på FB og her på hjemmesiden i god tid.

Dersom du har spørsmål i mellomtiden så send oss en epost. Benytt denne lenken.

 

dialoggruppen-jorn-c

Jørn Olav Strekerud
Kognitiv terapeut og utdanningsansvarlig.

 

Sensitivitet og sårbarhet, viktige forskjeller

Det finnes mange sensitive mennesker. Sensitivitet er ingen svakhet, tvertimot så kan det være en styrke. Jeg har tidligere skrevet om dette, det kan du lese om her.

Sensitivitet er ikke det samme som sårbarhet.

Sagt på en annen måte så er det ikke slik at selv om man er sensitiv så er man sårbar. Det er imidlertid slik at sensitive mennesker oftere bygger opp en stor sårbarhet. Alternativt fortrenges sensitiviteten og sårbarheten og man fremstår som lite sensitiv og sårbar. Ofte er dette en fasade som kan skjule sterk sensitivitet og stor sårbarhet.

Stor sårbarhet som er skjult og fortrengt kan eksplodere i ekstreme handlinger og affekt uten forvarsel.

Sårbare mennesker tar seg ofte nær av små ting, de rammes oftere av offermekanismen og blir oftere utnyttet av parasitter som nærer seg på muligheten til å hente energi. Les mer under lenkene i forrige setning om du undrer på hva som ligger i begrepene.

Parasitter skaper høy sårbarhet i sine omgivelser.

Slike overgrep fra parasitter har en tendens til å akkumulere seg opp og øke sårbarheten ytterligere. Når dette skjer fra tidlig i barndommen blir det vanskelig å stoppe utviklingen og sårbarheten har lett for å akselerere ved at man stadig kommer inn i dårlige relasjoner som nærer offermekanismen.

Sensitivitet er medfødt og vil være der.
Sårbarhet kan repareres og fjernes på alle områder med noen få unntak.

Som omskrevet tidligere under innlegget om offermekanismen, se lenke ovenfor, så er tilgivelsen av illusjoner veien å gå for å senke sårbarheten til et nivå som medfører at man ikke lenger blir tatt av omstendighetene i samme grad som før. Dette er et omfattende arbeid for de fleste. Å tro at det kan gjøres fort og lett er en illusjon. Det kan ta tid, uten at man dermed nødvendigvis behøver å gå mange år i terapi. Ved å trene opp en ærlighet overfor seg selv, som ofte kan være ubehagelig å stå i, og tilgi seg selv at man har sviktet det man egentlig visste så kan man gjøre mye på egen hånd. Resultatet blir senket sårbarhet og tykkere hud, samtidig som man opprettholder en følsomhet og sensitivitet som gjør at man kan få med seg alle de fine nyansene livet kan by på.

Det er aldri for sent å tilgi seg selvsvik!

God helg og lykke til med tilgivelsene.

dialoggruppen-jorn-c

Jørn Olav Strekerud
Kognitiv terapeut

Ble ikke julen som du hadde tenkt deg?

Mange ser frem mot julen og alt den skal inneholde av tradisjoner. Man skal bestemte steder med bestemte folk til bestemte tider for å gjøre bestemte ting. Dette er kanskje noe man har gjort gjennom flere år, og det har derfor blitt etablert som en tradisjon, noe som bare må skje.

Også er det alt det andre vi foretar oss, som ikke nødvendigvis er tradisjoner, men som innebærer mye sosialisering og omgang med andre mennesker, enten det er før jul, i julen eller på nyttårsfesten.

Vi mennesker har en tendens til å bli skuffet. Mer skuffet, jo større forventninger vi har til det som skal skje. Det er ingen ny regel dette med å la være å forvente seg noe for å unngå å bli skuffet. Det er verdt å merke seg at det aller meste som innebærer skuffelse, involverer ens forventninger til andre menneskers handlinger eller fraværet av dem. Enten det er et TV-program som slutter å gå eller at noen lagde dårlig stemning rundt middagsbordet julaften.

Vi kan forsøke å endre de rundt oss, enten ved å kjefte, manipulere, smigre eller på annen måte legge til rette for dem. Men i lengden så er dette en veldig energikrevende måte å skulle ha det bedre på. For la oss være ærlige: Det er vårt eget behov for velvære som ligger til grunn for handlingen, ikke sant? Joda, alle får det bedre hvis alle oppfører seg som forventet, men hadde det ikke plaget en selv, så hadde man antagelig heller ikke tenkt på dette som en situasjon som måtte løses.

Det vil være betydelig mindre energikrevende å heller skulle endre sin egen tilnærming til slike situasjoner. Man kan si følgende til seg selv:

”Jeg tilgir meg selv at jeg har latt optimisten i meg lure meg til å tro at julen skulle bli som jeg drømte om.»

Nå høres det kanskje ut som om man hadde forventet at vedkommende nevnt over ikke skulle oppføre seg slik vedkommende gjorde under julemiddagen. En kan si det sånn at all den tid man blir overrasket og dermed tatt av en situasjon, så har man langt bak i bevisstheten hatt en illusjon om at dette ikke skulle skje. Det er gjerne optimisten i en som er av denne oppfatningen. Det er det at man ble lurt av sin egen optimist man skal tilgi seg selv.

Kanskje det skal være et nyttårsforsett å forsøke å ikke ha forventinger til noen? At han/hun som jobber i butikken når man skal bytte noe skal være hyggelig og serviceinnstilt. At kollegaene alltid er blide og hyggelige etter nyttår? At din ektefelle skal se hvor godt du bidrar og alt du gjorde i julen? Kanskje kan man bare være mer avventende og nøytral? Kjenne på den naturlige gleden som kommer når du får en positiv respons fra omverdenen, uten at dette skaper forventninger om mer. Gled deg over den og la det være med det.

Finn et annet av de mange programmene som går på tv, eller bare skru den helt av.  Observer julemiddagen i ettertid med nysgjerrighet og undring og husk tilgivelsen på illusjonen om den perfekte julen. Kjenn mer etter hva du egentlig trenger og hvordan du vil ha det. Kanskje legger du andre planer neste år til fordel for deg selv.

Godt nytt år og lykke til i det nye året!

dialoggruppen-livkatrine-c

Liv Katrine Strekerud
Kognitiv terapeut
Medlem i Dialoggruppen