Unge og frafall i skolen – årsakssammeheng og tiltak

Skolestart for både store og små. Her kommer et tidligere innlegg om skolevegring og hvordan man som foreldre kan forholde seg slik at man ikke legger stein til byrden. Selv om det her skrives om ungdom så gjelder det samme for små barn. God skolestart.

Dialoggruppen

Det har vært mye debatt og det har vært gjort tiltak gjennom lang tid for å senke antallet elever som dropper ut av skolen, spesielt på vderegående trinn. Effekten av tiltakene er minimal, mange steder har det faktisk blitt verre. Vil i dette innlegget skrive noe om hva som kan være årsakssammeheng og hvilke tiltak som muligens kan hjelpe slik jeg ser det.

BAKGRUNN FOR FRAFALL
Til alle tider har det vært et frafall fra obligatoriske plikter. Utdanning er en av de. Jobb er en annen av de. Utskifting og endring skjer hele veien. Menneskers veier har vært og vil alltid være forskjellig.

Når dette nå har fått det fokus som det har så handler det nok mest om at nå er det målbart på en helt annen måte enn før. Det som muligens er et problem blir dermed synliggjort på en helt annen måte og kan dermed brukes bevisst…

Vis opprinnelig innlegg 493 ord igjen