Illusjonen om andre menneskers ståsted

Dialoggruppen

Illusjonen om andre menneskers ståsted er en gjenganger i terapirommet.

Utsagn som at andre får til alt og det er ingen som har det som meg er det som går igjen.

 Ofte blir dette uttalt i frustrasjon over egen situasjon, samtidig som det er en opplevelse som vedkommende har relativt ofte. Mellom linjene i et slikt utsagn ligger det en smerte over egen situasjon som på denne måten kommer til uttrykk.

Et element som er vesentlig her er illusjonen om andre menneskers situasjon og ståsted. Mennesker har til alle tider latt seg forlede av fasade. Fenomenet har vært omtalt utallige ganger i form av historier i bibelen, i folkeeventyr og i dikt og teatersammenheng. Gode eksempler er «keiserens nye klær» og «et dukkehjem». I våre dager er nettet det dominerende mediet hvor fasade er gjengangeren.

Ingenting av det du ser er slik det ser ut til å være.

Når jeg…

Vis opprinnelig innlegg 272 ord igjen