Egoisme, narsissisme og kynisme

Egoisme blir ofte brukt feil av veldig mange mennesker. Ufortjent så brukes begrepet om både narsissisme og kynisme. La meg gi deg noen definisjoner på et enkelt og forståelig språk.Egoisme betyr å…

Source: Egoisme, narsissisme og kynisme