Månedlige arkiver: april 2016

Her er jeg

Innlegget er skrevet av en leser og er nummer tre i rekkefølgen:

Langt inne i meg selv sitter jeg. Jeg er liten og godt gjemt. Jeg ser ut. Det er jeg som ser på dere. Observerer, tenker, og tolker.

Kan du se meg? Jeg tror ikke det. De fleste ser ikke inn. De fleste ser utenpå.

«Utenpå Meg» ser på dere også. Men utenpå meg ser utenpå dere. Akkurat som utenpå dere ser utenpå meg.

Det er vel bra? Dere ser det dere vil se. Det jeg vil dere skal se. Det jeg makter å bære at dere ser. Jeg ser det samme når jeg ser meg i speilet. Ofte. Men i motsetning til dere, vet jeg at det er et bilde. Det er ikke meg, jeg er jo langt langt her inne.

Noen ganger kommer du som ser inn. Det gjør meg redd først. Livredd. Ofte sint også.

Men langt inni meg selv sitter jeg. Langt inne forstår jeg. Du som ser inn vet at du gjør det. Du som kan se meg langt her inne, du vet at også du sitter der inne.

Langt inneLangt inne i meg selv sitter jeg. Jeg er liten og godt gjemt. Jeg ser ut.

Du ser inn, og jeg kan se at du ikke er liten. At du ikke gjemmer deg, men likevel kan se meg. Det er ikke mange av deg. Jeg har bare møtt noen få.

Men du som ser meg. Inni meg. Og som forstår. Har du alltid vært så stor? Hvordan kan den lille bli så stor?

Langt inne i meg selv sitter jeg. Jeg er liten og godt gjemt. Men jeg vokser for hver dag, og det begynner å bli trangt. Snart kan jeg ikke gjemme meg lenger. Snart må jeg bli så stor at også andre kan se meg. Det er skremmende. For når de ser meg som ikke har den samme innsikten, kan det gjøre vondt.

Jeg vet det. Jeg har prøvd det før. For lenge siden. Tør jeg igjen?

Her er jeg. Kan du se meg?

C.H.

Offerrollen

Dialoggruppen

Hva det er å være offer og å være i offerrollen er en ting. Noe helt annet er å løse den opp og komme ut av den. Faktum er at mange mennesker blir tatt mange ganger daglig av mekanismen uten at de er klar over det eller reflekterer over det hverken da eller etterpå. om offerrollen kunne det vært skrevet en bok for å fange opp alle varianter. Vil i dette innlegget forsøke å forklare noen av mekanismene som trigger og uttrykker offerrollen.

Uttrykket offer betyr å være rammet av noe, å være et offer for noe. Hvordan kan du vite om du er et offer for en omstendighet?

  • For det første må du ha gått på en skuffelse i en eller annen form
  • For det andre må du for å kjenne skuffelse ha laget et håp eller en forventning om noe eller noen
  • For det tredje må denne forventningen…

Vis opprinnelig innlegg 455 ord igjen

Illusjonen om andre menneskers ståsted

Dialoggruppen

Illusjonen om andre menneskers ståsted er en gjenganger i terapirommet.

Utsagn som at andre får til alt og det er ingen som har det som meg er det som går igjen.

 Ofte blir dette uttalt i frustrasjon over egen situasjon, samtidig som det er en opplevelse som vedkommende har relativt ofte. Mellom linjene i et slikt utsagn ligger det en smerte over egen situasjon som på denne måten kommer til uttrykk.

Et element som er vesentlig her er illusjonen om andre menneskers situasjon og ståsted. Mennesker har til alle tider latt seg forlede av fasade. Fenomenet har vært omtalt utallige ganger i form av historier i bibelen, i folkeeventyr og i dikt og teatersammenheng. Gode eksempler er «keiserens nye klær» og «et dukkehjem». I våre dager er nettet det dominerende mediet hvor fasade er gjengangeren.

Ingenting av det du ser er slik det ser ut til å være.

Når jeg…

Vis opprinnelig innlegg 272 ord igjen

3 konkrete verktøy for å skifte nervesystem

En pasient spurte om å få noen konkrete verktøy, en slags verktøykasse, å forholde seg til når det oppstår ubehag, uro eller smerte mentalt og/eller kroppslig. Vil her gjøre et forsøk på å gi det. Velger å legge denne oppskriften ut på bloggen og håper den kan være nyttig for flere.

Du kan lese mange steder i vår blogg om bakgrunner for smerte og frykt og hvilke utslag det kan få. Likeså om hvilke nervesystemer som driver hva. Å forklare bakgrunnen for at smerte eller frykt oppstår på en kortfattet måte er en utfordring fordi det er mange variabler, men uten å gå for mye inn på alle de variablene så forutsetter alle verktøyene følgende:

Årsaken til at det oppstår smerte eller uro må kartlegges, ihvertfall til en viss grad.

Grunnen til det er at det er logikken og forståelsen som skal til for at verktøyet skal virke.  Det vil si at for et menneske som har en helt frisk hjerne og kropp så er det nok å forstå at noe er som det er hvorpå ubehaget dempes eller forsvinner. Når kroppen og hjernen av en eller annen grunn er svekket så låses kroppen i uro og smerte og slås ikke automatisk av eller dempes. Da må man lære seg den på nytt og trene den opp manuelt igjen.

Hvis smerte eller uroen skal være der og dermed er hensiktsmessig
så forsvinner den ikke før det er gjort noe med situasjonen.

Jeg snakker derfor her om verktøy som virker dersom smerten eller uroen er uhensiktsmessig og egentlig unødvendig i situasjonen. Her kommer verktøyene:

  1. Dersom du har tanker som skaper smerte eller uro så akseptér at tankene er der som et naturlig resultat av situasjonen.
  2.  Hvis du har blitt skuffet over noe eller noen så tilgi deg selv at du lot deg lure av håpet eller forventningen.
  3. Hvis kroppen din reagerer med smerte eller uro fordi energien din er lav eller du av andre grunner har smerte eller uro i kroppen, så akseptér det naturlige i at kroppen reagerer slik. 

For deg som har gått i terapi hos oss i Dialoggruppen høres nok dette kjent ut. For andre kan det være mer krevende å forstå. Det er ingen enkel vei til å mestre disse verktøyene. Det vet alle som har forsøkt en stund, mange ganger i årevis. Øvelse gjør mester gjelder her enda mer enn i mye annet.

Lykke til!

dialoggruppen-jorn-c

Jørn Olav Strekerud
Kognitiv terapeut

ME og gjeldende regelverk for helsepersonell

Dialoggruppen

For alle dere som har symptomer på ME så er det nå kommet en ny veileder for helsepersonell. Med helsepersonell omfattes også NAVs rådgivende lege. Både fastlege og NAVs lege plikter å følge denne i sine vurderinger.

Her er lenken til veilederen.

Hvis du vil lese den i kortform så kan du bruke denne lenken om ME i ABC Nyheter.

Når jeg velger å skrive om dette her så er det fordi dette i hovedsak er prinsipper vi i Dialoggruppen har brukt i snart 15 år nå. Vår behandling har vært basert på det de innenfor helsevesenet nå har funnet som sannsynlige årsaker og gunstige virkemidler.
Viktigere enn det er at du som møter motstand hos fastlege eller NAV kan henvise til publikasjonen som de som nevnt plikter å kjenne til og forholde seg til. Det kan gjøre det vanskeligere å avskrive din situasjon som noe annet enn det…

Vis opprinnelig innlegg 79 ord igjen