Jobbintervjuet

Dialoggruppen

Jeg får til stadighet spørsmål om jobbintervjuet som situasjon og utfordring. Min opplevelse er at de fleste går inn i intervjuet med utgangspunkt i at de skal søke om en jobb og forsøke å få den. Mye tyder på at det er utgangspunktet til de fleste. Dette utgangspunktet er ikke nødvendigvis mest hensiktsmessig.

Et alternativt utgangspunkt handler om å sette seg selv i sentrum og spørre seg om hva som egentlig er behovet rent egostisk med hensyn på det intervjuet man skal i. For å finne ut det så kan det først være lurt å kjenne etter hva man ønsker med akkurat dette intervjuet. Eksempler på slike behov er:

  • Sjekke ut om arbeidsplassen er fysisk attraktiv?
  • Hvordan er sjefen?
  • Hvordan opptrer de når de møter meg?
  • Klarer jeg å være meg selv i intervjuet?
  • Er dette et sted jeg kan tenke meg å bli særlig lenge?
  • Hvordan er miljøet og…

Vis opprinnelig innlegg 430 ord igjen