Årets studenter på årsutdanningen snart ferdig med 1.semester

Årets studenter er gjennom alle fem samlinger i første semester. Tilbakemeldingene på utdanningen så langt er at det er en utdanning som krever mye av hver enkelt også på et personlig plan i tillegg til de faglige kravene.

Studentene har besvart hjemmeoppgaver og hatt gruppesamlinger i tillegg til undervisnings-samlingene og det er lagt ned mye arbeid fra hver enkelt og i gruppene for å få optimalt læringsutbytte. Det er mye faglig grunnlagsmateriale i det første semesteret som er en forutsetning for fordypningen som vil foregå i andre semester.

I andre semester berøres de forskjellige praktiske terapeutiske situasjoner med vekt på bruk og optimal anvendelse av de innlærte teknikkene og verktøyene. Hele tiden praktisk rettet med det mål å kunne anvende teknikkene i møtet med pasienten til pasientens beste.

På grunnlag av tilbakemelding fra årets studenter så vil det fra og med neste årsutdanning være krav om å ha gjennomført eller gjennomføre et passende antall terapisesjoner med en terapeut utdannet innenfor Dialoggruppens metode.

Det har kommet en del henvendelser fra potensielle studenter til neste årsutdanning som starter høsten 2016. Minner om at det er et maksimalt antall studieplasser som er relativt lavt så det kan være lurt å melde seg på tidlig. Har dere spørsmål dere ønsker svar på så står jeg til rådighet.

Mvh Jørn Olav Strekerud

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn