Månedlige arkiver: november 2015

Illusjonsbrist 2

Optimisten min har klart å lure meg til å tro at jeg har sluttet å bry meg om hva omgivelsene mener om meg og hva de sier. Optimisten har fått meg til å tro at jeg har fått sterkere hud på et vis og ikke blir tatt av omstendigheter på samme måte som jeg ble før.

Etter hvert som jeg går denne veien i å sette meg selv fri, og bevege meg fra å være ytre styrt til indre styrt, kjennes det som jeg nok en gang, enda tydeligere får kontakt med og ser med nye øyne på hvordan mine mønstre har vært. Ørsmå ting som et sukk, et blikk, en uskyldig kommentar.. ingenting går utenom radaren. Jeg har latt meg lure til å tro at puff, det preller av, det betyr ingenting. Fordi jeg ser sårbarheten i mennesket som sier eller gjør dette og deres offer/kontrollmekanisme. -og fordi jeg har jo flyttet meg… Men, dette er på en god dag.

På dager med noe mindre energi siger det inn og jeg forstår virkelig hvor villig jeg har vært til å faktisk la disse omgivelsene påvirke meg, slik at jeg har levd på andre menneskers premisser. Jeg forstår hvor lav energien har vært over flere år og hvor lett jeg har latt meg overtale, eller overtalt meg selv til å gå med på å leve et liv der jeg bare har vært passasjer. Dette gjør meg veldig trist. Men, jeg forstår at det er min reise til å finne tilbake til egenverd og selvrespekt og egenkjærlighet, så jeg tilgir meg selv og er glad for å forstå dette.

B.E.

Illusjonsbrist

Dette er skrevet og sendt inn av en leser og er første innlegg i en føljetong på samme tema:

Jeg ser at jeg har latt meg lure av den glade optimist, fortrengeren og mitt eget ego til å tro at det ikke skulle innebære noe særlig risiko, eller gå innpå meg å ta kontakt med, og si at jeg gjerne vil bli bedre kjent med en mann jeg faktisk føler meg tiltrukket av. Jeg er jo tross alt voksen! Det kan jeg tilgi meg selv.

For i det jeg får et svar, som ikke er helt slik jeg forventet, setter det igang en hel rekke tanker og følelser som jeg har brukt mange dager på å sortere. Min sårbarhet er stor på dette området, fordi jeg har en lang historie med å bli avvist, eller føle meg avvist. Så har jeg tatt over og blitt ekspert på å avvise meg selv. Dette har blitt mitt mønster. Det startet da jeg var barn, kanskje allerede før jeg ble født. Følelsen av å ikke være ønsket og elsket. Å måtte streve for å få oppmerksomhet, og aldri få anerkjennelse eller det jeg vil kalle ubetinget kjærlighet. Aldri føle at jeg er ok bare fordi jeg er.

Så mitt behov har vært å få bekreftelser. Jeg har vært en villig vertinne for parasitten og psykopaten. Så siger det inn nok en gang, at jeg har vært så avhengig av ytre bekreftelser at jeg har sluttet å stille opp for meg selv, og stilt krav til hva jeg ønsker meg og hva slags forhold jeg vil ha. Hva slags mennesker vil jeg ha i livet mitt. Hvor går mine grenser. Jeg har vært så villig til å gå på kompromiss med mine egne behov at jeg knapt vet hva mine behov er.

Dette fikk jeg kjenne på fordi han var så tydelig på hva han har behov for. Det kom litt som et sjokk, og ble veldig skummelt. Nå er jeg takknemlig og glad. Ja, kjente også på at jeg faktisk har lyst til å være to, jeg har lyst til å dele og være intim og skape sammen med et annet menneske. Så fikk jeg kjent litt på det også, men det er en annen timeout;)

B.E.

Årets studenter på årsutdanningen snart ferdig med 1.semester

Årets studenter er gjennom alle fem samlinger i første semester. Tilbakemeldingene på utdanningen så langt er at det er en utdanning som krever mye av hver enkelt også på et personlig plan i tillegg til de faglige kravene.

Studentene har besvart hjemmeoppgaver og hatt gruppesamlinger i tillegg til undervisnings-samlingene og det er lagt ned mye arbeid fra hver enkelt og i gruppene for å få optimalt læringsutbytte. Det er mye faglig grunnlagsmateriale i det første semesteret som er en forutsetning for fordypningen som vil foregå i andre semester.

I andre semester berøres de forskjellige praktiske terapeutiske situasjoner med vekt på bruk og optimal anvendelse av de innlærte teknikkene og verktøyene. Hele tiden praktisk rettet med det mål å kunne anvende teknikkene i møtet med pasienten til pasientens beste.

På grunnlag av tilbakemelding fra årets studenter så vil det fra og med neste årsutdanning være krav om å ha gjennomført eller gjennomføre et passende antall terapisesjoner med en terapeut utdannet innenfor Dialoggruppens metode.

Det har kommet en del henvendelser fra potensielle studenter til neste årsutdanning som starter høsten 2016. Minner om at det er et maksimalt antall studieplasser som er relativt lavt så det kan være lurt å melde seg på tidlig. Har dere spørsmål dere ønsker svar på så står jeg til rådighet.

Mvh Jørn Olav Strekerud

Flinke barn

Dialoggruppen

Innlegget som følger er skrevet av en leser:

I det siste har det vært flere kronikker, artikler og debatter rundt samfunnets krav til perfeksjon, hva det gjør med oss og hva det fører til. Eksperter kommer med råd og tips til hvordan du som forelder skal forholde deg til dine barn med tanke på dette, og stiller spørsmål rundt hva vi som samfunn må gjøre for å få en slutt på det.

Ett av disse rådene går ut på at du ikke bare skal rose når noe er best eller langt over normal prestasjon, men heller rose når noe er ”sånn helt ok”, for at barnet skal forstå at det er greit å være middels god. Men et barn som får beskjed om at det har vært flink, er ikke nødvendigvis i stand til å bedømme hva du som forelder eller samfunnet for øvrig anser som helt middels godt, eller…

Vis opprinnelig innlegg 699 ord igjen

Høysensitivitet eller våkenhet?

Dialoggruppen

Følgende artikkel i Aftenposten nylig omhandler barn som er spesielt følsomme for ytre påvirkning i mange forskjellige former. Artikkelen belyser dette fra flere sider og med diverse fortolkninger. Selv velger jeg å bruke ordet våkenhet da et felles kjennetegn for disse, også nevnt i artikkelen er en intens tilstedeværelse og evne til å fange opp alle nyanser. Det jeg i dette innlegget skriver om emnet er bare en brøkdel av alt det omfatter. Velger imidlertid å holde det på dette nivået foreløpig. Tar gjerne imot spørsmål om temaet.

I min praksis møter jeg mange mennesker som har høy grad av følsomhet. Ofte opplever disse en mistilpasning til samfunnets normer og krav og utvikler ofte sykdom som en følge av dette. De beskriver det ofte selv som at de ikke tåler livet. At de har mistet seg selv. De samme menneskene føler seg utsatt for andre mer ufølsomme mennesker og deres…

Vis opprinnelig innlegg 685 ord igjen

Følsomhet er en sommerfugl

Linn_M_Thomas-12

Linn Marie Thomas kommer om en uke eller to ut med sin bok nummer to.

Hennes forrige bok; Jeg er Marie, Fugl Fønix, tok leserne med på en spennende og meget annerledes reise innom sykdom, åndelighet, sjelereiser og mye annet. Boken fortalte om menneskers tidligere liv og dette livet. Dybdene og innsiktene fascinerte mange og boken ble også referert i ukeblader. Mange lesere har ventet utålmodig på bok nummer to.

Hennes nye bok gjør det samme, men går enda lenger inn og tettere på enn den forrige. Sterke historier deles og mennesker forteller i detalj om sine tanker og erfaringer. Her er forsiden på boken og noe om innholdet samt noen leseres anmeldelser.

IMG_0011

 

ET LIV – EN SJELEREISE

Kan det finnes en mulighet for at du har eid en restaurant i Chicago på 1920-tallet, blitt drept i en bakgate i New York tidlig på 1980-tallet eller sultet i hjel sammen med barna dine en gang i den mørke middelalderen? Har du en sjel som husker?

På denne reisen møter vi mange mennesker og tar del i deres dramatiske skjebner. Sammenhengene mellom tidligere liv og våre fysiske og mentale utfordringer i dette livet, trer etter hvert klart frem. Sår kjærlighet, seksualitet, ensomhet, frihet, savn og humor fyller sidene og det gis et ærlig innblikk i det å gå en vaklevoren, angstfylt og samtidig merkelig opplyst vei gjennom livet. En åndelig bok om det å være modig, ha tillit til livet og våge å være et helt menneske! 

Temaene åndelig søken, terapi, healing og regresjon skaper en spennende og tankevekkende ramme rundt autentiske historier knyttet til ensomhet, kjærlighet, avvisning, glede, frihet og sorg.

”Dette er en 100% ekte, morsom, ærlig, åndelig og intelligent bok.
Den er unik i åpenhet, personlige eksempler, grublerier, healinger, lesninger …
Jeg har aldri lest noe lignende. Helt enorm, den berører meg sterkt!”
Tore Evang, flykaptein

«Dette er en overveldende bok: utrolig vakker, utfordrende, vanskelig, oppsiktsvekkende, kjærlighetsfylt og lærerik. Her tilbys leseren forståelse som er både banebrytende og kontroversiell. Det er umulig å ikke la seg merke av denne boken.»
Eva Kristensen, næringslivsleder

De av dere som ønsker å reservere bøker kan gjøre dette direkte på epost til Linn.
Det er også noen resteksemplarer igjen av den første boken som kan bestilles på samme måte.

Alternativt kan du se omtalen og bestille boken på hennes Facebook-side.

 

Straff og konsekvens for barn og voksne

Dialoggruppen

Enten det er snakk om voksne eller barn , mennesker eller dyr så er det viktig å skille mellom straff og konsekvens. Hva er så forskjellen?

Mine definisjoner er som følger:
Straff er det man påfører andre i kraft av at man setter seg til doms over noen eller noens handling. Straff kan gjennomføres selv om man ikke har vært vitne til handlingen. Ofte er det snakk om brudd på opptrukne kulturelle eller moralske normer og regler.

Konsekvens er noe som følger naturlig av en handling noen gjør. Konsekvensen gjennomføres av de involverte der og da eller senere, eventuelt av andre, som en følge av handlingen vedkommende gjorde.

Som jeg tidligere har skrevet om så er det viktig at følgen av handlinger gir læring. Spesielt for barn, men også for voksne som ofte har mye å lære når de går inn i nye relasjoner etter for eksempel en relasjon som…

Vis opprinnelig innlegg 311 ord igjen

Tiltrekning mellom personer av samme eller motsatt kjønn

Dialoggruppen

Spør av og til folk om hva de tilrekkes av hos andre. Av og til spør jeg også mennesker jeg snakker med i mitt arbeid om hva de tror gjør dem tiltrekkende generelt eller for en spesiell type andre mennesker. Et svar som går igjen er:

Det har jeg aldri tenkt på.

Hva svaret er, er individuelt, heldigvis, ellers så hadde vi alle sammen vært mer eller mindre like. Tenk hvor kjedelig det ville vært… I dette innlegget skal jeg forsøke å belyse bakgrunnen for hva tiltrekning bygger på og hvordan tiltrekning kan endre seg gjennom livets faser og forandringer.

BARN
Som små barn så søker vi primært trygghet og tiltrekkes dermed av det som gir oss trygghet. i det barnet sonderer litt utenfor familien så søker barnet fortsatt det samme. Gradvis kommer det hos noen større grad av trygghet og nysgjerrigheten på det som er annerledes øker. Bekjentskapskretsen og…

Vis opprinnelig innlegg 490 ord igjen

Lat og ufør?

Dialoggruppen

I samfunnsdebatten om uføretrygd bærer argumentene preg av lite differensiering. Fortsatt snakker mange som om de ikke har fått med seg at uførhet har mest med sykdom å gjøre. De som er uføre er det av en grunn. Vurderingene som ligger til grunn er helsefaglig basert. For de som står utenfor minner jeg om innlegget nylig om at «På gode dager ser jeg bra ut, på de dårlige ser du meg ikke».

La deg ikke lure. Ting er generelt sjelden det de ser ut til å være. Det aller meste er illusjoner skapt av ønskedrømmer i vår egen hjerne. Husk det!

I denne artikkelen omtales de uføres virkelighet og de friskes manglende innsikt i hva det egentlig handler om. Hva tenker du?
Uansett hva du tenker om de uføres situasjon så er det viktig å huske på at de selv sjelden har krefter eller mulighet til å uttale seg…

Vis opprinnelig innlegg 150 ord igjen

På gode dager ser jeg bra ut. På dårlige dager ser du meg ikke.

Dialoggruppen

Utsagnet kommer fra en av mine pasienter etter en runde hos NAV.
Historien er som følger og omfatter flere pasienter dessverre:

NAV beslutter over hodet på min pasient at vedkommende ikke trenger arbeidsavklaringspenger på helsemessig grunnlag. Begrunnelsen er at vedkommende i møte med dem fremstår som frisk og rask og fullt ut i stand til å inngå i en ordinær jobbsøkerprosess med dagpenger i tre måneder. 

Etter det aktuelle møtet lå pasienten til sengs i tre dager utmattet og med store smerter. Kraftanstrengelsen å møte opp og stå i situasjonen ble for stor. Når konklusjonen i tillegg blir som over blir stresset for høyt og energien for lav med det resultat at kroppen sier stopp.

Disse dårlige dagene foregår innenfor husets fire vegger uten sosiale innslag av noen som helst art. Ingen telefoner eller meldinger. Total isolasjon og stillhet og masse egeninnsats med tilgivelse av egen brustne illusjoner og selvaksept…

Vis opprinnelig innlegg 127 ord igjen

Lytt for å lytte, ikke for å finne ut hva du skal svare

Dialoggruppen

I forbindelse med par som søker hjelp for å kunne kommunisere bedre så er det et element som er en gjenganger.

Mens den ene snakker, ofte til den andre og om den andre, så sitter den andre og tenker på hva den skal si eller svare. Det medfører som oftest at den som snakker fanger opp at den andre ikke lytter og dermed begynner å gjenta seg selv. Resultatet blir at den som skulle lyttet enten faller ut av sammenhengen eller avbryter. 

Ofte må par stoppes underveis for at stemningen ikke skal ta av og at temperaturen ikke skal bli for høy. Samtaler på dette sporet fører bare til energitap, uvennskap og offervirksomhet.

Et sentralt spørsmål er da:
Hvis du som tilhører ikke skal tenke på hva du skal svare eller si når du får ordet. Hva i all verden skal du motivere deg med? Sagt på en annen måte:…

Vis opprinnelig innlegg 196 ord igjen