Daglige arkiver: 21. juni 2015

Opportunisme eller tvil om valg for fremtiden

Dialoggruppen

Opportunisten griper mulighetene der andre som regel gir opp eller ikke prøver. Det fører til at de er kontroversielle, går på tvers eller går helt nye veier på tvers av det etablerte. De blir ofte rike, men klarer seg også uten rikdom på de fleste måter greit i livet. Unntakene er der de møter mye motstand blant omgivelsene.

Oportunisme er drevet av forskjellige følelser. Det kan på ene siden være snakk om å klare å overleve, mens det i motsatt ende av skalaen kan være nysgjerrighet. Mønsteret kan starte i den førstnevnte enden og ende i den sistnevnte. Forutsetningen er at overlevelsesplattformen er på plass. 

Tvileren kan være drevet av det samme, men kjennetegnes av at tvilen vinner gjennom og vedkommende blir stående på stedet hvil. Den typiske tvileren blir stående i tvilen til lysten har avtatt, eller overlevelsesmuligheten er økt. Handler på en måte om å bare vente på…

Vis opprinnelig innlegg 186 ord igjen