Stress hos barn

Dialoggruppen

Følgende artikkel sto i VG forleden. Forskningen som omtales er viktig da det faktum at det er en sammenheng med foreldres stressnivå og barnas immunforsvar har vært kjent lenge innenfor helserelaterte alternative behandlingsmetoder. Mange foreldre har et alt for høyt tempo og alt for mange egenpålagte oppgaver som over tid kan medføre diverse stressrelaterte lidelser. Barna er avhengig av foreldrene og kopierer dermed denne adferden i tillegg til at de tar ansvar for foreldrenes helse og bruker mye energi på det. I tillegg er det ikke bevist at barn fanger opp uhensiktsmessige stemninger og følelser fra sine foreldre og andre nærstående, men mer og mer tyder på at det er slik.

Mitt poeng er at det er viktig for egen del å ta stilling til hvorvidt egen adferd er hensiktsmessig for en selv og omgivelsene. Kanskje ikke så lett å finne svaret på i et hektisk liv, men vel verdt…

Vis opprinnelig innlegg 211 ord igjen