Bebreidelser

Dialoggruppen

Bebreidelser er i dette tilfellet definert som skyldoverføring ved verbalt å karakterisere en annens person aktivitet som negativ.

Det er typisk mennesker i maktposisjoner som misbruker sin makt ved å bebreide andre. Mottaker er sårbar i og med maktubalansen og bebreidelsen rammer hardere.  Eksempler på slike relasjoner er:

  • Lærer og elev
  • Foreldre og barn
  • Søsken
  • Arbeidsgiver og arbeidstager
  • Mann og kvinne
  • Kvinne og mann

Mange mennesker snakker i bebreidende form. Det skal ike mye til for å gjøre det. Faktisk så er bebreideren ute på tynn is i det øyeblikket pronomenet du brukes i setningen. Er det i tillegg et savn inne i setningen så er bebreidelsen komplett.
Eksempel: Jeg tror ikke du gjør ditt beste, du klarer bedre enn dette. (Sagt fra lærer til elev)
Den som kommer med dette utsagnet er drevet av offer og hevner, bitterhet og avsky. Overdrevet? Neida. Kreftene er der selv om folk ikke…

Vis opprinnelig innlegg 163 ord igjen