Fryktbasert ledelse

Det er høst og det meste starter opp igjen, også jobb. Minnet for litt på Facebook om viktigheten av å holde skuldrene litt lavere slik at roen fra sommeren kunne tas med videre. Velger på den bakgrunn å legge under dette innlegget på nytt da det slik jeg opplever det er aktuelt for mange i disse dager. God høst.

Dialoggruppen

«Spre frykt. Da yter de ansatte best».

Dette er sitat fra en leder i en større norsk bedrift. Vedkommende sier det høyt. Noen tenker det og gjør det. Andre gjør det, men forstår ikke at det er det de gjør.
Den skumleste kategorien er kanskje den siste da de er langt mindre forutsigbare og konsistente enn de andre gruppene.

For de som rammes av denne lederstilen preges tilværelsen av usikkerhet og mye energibruk på å ha kontroll over neste trekk fra sjefen. Energien faller og motivasjonen og produktiviteten går ned. I neste omgang går det stadige stresset ut over helsen.

Hvis du føler deg truffet av ovenstående beskrivelse så er du en av mange. Da kanskje du også lurer på hvordan du kan forholde deg til slike ledere på en mer hensiktsmessig måte. Hvis du gjør det så skal du få noen tips her og nå.

  1. Gå en runde med…

Vis opprinnelig innlegg 319 ord igjen