Månedlige arkiver: juni 2014

Du er ikke spesiell…

Du er ikke spesiell…

Talen i denne videoen på Youtube handler om dagens hysteri rundt det spesielle. Det som fremsnakkes på nettet og cyberspace, det kunstige som alt for mange strekker seg etter bare for å oppdage at de er helt vanlige mennesker. Meget velskrevet og vel talt. Anbefales.

For en del unge mennesker så blir kravene for høye og de brenner seg ut. De strekker seg etter en illusjon og blir skuffet. Illusjonene fører til bitterhet og de blir ofre for en virkelighet som ikke eksisterer annet enn i cyberspace, og som er en illusjon. Ikke alle tåler illusjonbristen og sliter med å komme seg på føttene igjen.
Hvem forteller ungdommen om illusjonene? Hvor mange er klar over at mye er en illusjon, at det man ser sjelden stemmer med virkeligheten? Hvor finnes sannheten? 

Din sannhet finnes i deg selv og ikke i ditt ego. Egoet er bare et produkt av omstendighetene. 
Søk etter deg selv og din indre sannhet, men la deg ikke blende av profeter.

 

Har tidligere omtalt dette temaet i innlegg om matrix

Matrix

Dialoggruppen

Mange av dere har sikkert sett filmen eller hørt om den. Den røde eller blå pillen handler om å være villig til å se selv eller velge å se som alle andre gjør. Mange har kanskje skjønt temaet, men det å se det i dybden er noe helt annet. Ordet matrix har sitt opphav i ordet mor.

Mange mennesker blir omtalt som selvstendige, men de færreste er det i særlig grad. I stedet er mange egosentrerte. Utad kan disse to alternativene se helt like ut. Min råd i dag handler om de menneskene som ikke har krefter til å følge den oppgåtte stien som egoet og omgivelsene sier er den rette. Hvordan dette preger vedkommende og kampen for å velge det de i seg selv kjenner er riktig akkurat nå, mao være selvstendige og ha integritet.

Flere og flere mennesker kjenner på lav energi. Deriblant flere og flere unge mennesker…

Vis opprinnelig innlegg 352 ord igjen

Flukten fra misunnelsen

Alle mennesker er i utgangspunktet utstyrt med misunnelse. Hvordan vi bruker den er imidlertid ujevnt fordelt. Veldig mange flykter fra misunnelsen på en av tre måter.

 1. Det ene alternativet er å gjøre om misunnelse til skam i den form at man ikke duger til noe, så det er ikke noe vits i å prøve det som andre gjør eller får til.
  Eksempel: «Hun får den lønnen fordi hun klarer å sjarmere sjefen, og ikke fordi hun er dyktig. Så stygg som jeg er så nytter ikke det, ingen liker meg på den måten.«
 2. Det andre alternativet er å bruke misunnelsen som ammunisjon for å få den andre ned fra sin posisjon slik at man slipper å kjenne misunnelse. Det gjøres vanligvis ved at man på en eller annen måte snakker vedkommende ned, direkte eller overfor og via andre.
  Eksempel: «Det du sa i sted var feil slik jeg ser det. Tror du skal tenke deg om en gang til før du sier sånne ting.»
 3. Det tredje alternativet er å kopiere den man misunner. Da kan man i beste fall få det til, men det er ikke gitt at det var det du egentlig ønsket eller hadde lyst til. Kanskje var det noe helt annet.

Alle alternativene handler om frykt for en smerte og flukt fra den samme. Misunnelsen har i seg dette potensialet for både smerte og styrke. Imidlertid har mange for lite energi og kontakt med seg selv til å våge å bruke misunnelsen hensiktsmessig og velger dermed flukt.

Misunnelse trigger frykt for å feile. Tryggest å la være.

Utveien blir dermed en av de ovenstående alternativene.

Hva er så en hensiktsmessig måte? Hva er egentlig hensikten med misunnelse? Som alltid er svaret enkelt, men praksis er krevende.

Misunnelse er den følelsen vi trenger for å heve vårt eget potensiale. M.a.o. nå lenger enn vi ellers ville gjort.

Det vil i praksis si at når vi opplever at noen får noe, kjøper seg noe, gjennomfører noe eller  oppnår noe så skal vi ikke gå i fella å prøve å kopiere dette som beskrevet over.
Poenget er derimot at du skal kjenne etter hva du har lyst til med ditt liv, hvordan du vil ha det og derneste strekke deg etter det. En slik prosess starter med misunnelse og ender med tilfredshet over gjennomføring. Underveis må du være ærlig med deg selv slik at du ikke tas av kopieffekten.

Lykke til!

Hevn del 2

Dialoggruppen

En pasient på 18 år fortalte i dag at ungdom «Knuser sine Iphoner for å få nye av foreldrene…»

Hennes neste spørsmål var hva som kan få dem til å gjøre det mot sine egne foreldre? Svaret er egentlig enkelt, men har en kompleks bakgrunn. Det enkle svaret er at de er vant med å få nytt når noe blir ødelagt. Dette skapes av foreldrene ved at de oppretter og opprettholder dette mønsteret.

Under denne overflaten ligger det imidlertid en dypere årsak. Den destruktive delen av adferden er viktig og forteller om en smerte som ligger under og driver denne typen adferd. La meg ta det punkt for punkt;

 1. Det kommer en ny telefon på markedet og noe skaffer seg denne
 2. Misunnelse trigges som følelse hos de som ikke har ny telefon
 3. Misunnelse kan slå to veier. I dette tilfellet blir det oppfattet som en mangelsmerte av automatikken i hjernen…

Vis opprinnelig innlegg 121 ord igjen

Hevn

Dialoggruppen

Vi blir, uten at vi kanskje oppdager det, ofte utsatt for hevn i hverdagen.

Du har sikkert fått med deg en eller flere av følgende utsagn: «Hvis jeg gjør det så får du ihvertfall gjøre det…». «Du hjelper aldri til…». «Du tar aldri hensyn til meg…». «Det er alltid jeg som får skylda mens du slipper unna…».

Dette har da med rettferdighet å gjøre, sier noen. Mon tro om vi ikke her er utsatt for et hevnutsagn. La meg gi deg litt mer informasjon om hva hevn og rettferdighet egentlig er.

 • Rettferdighet er en sjeldenhet som vi får oppleve fra mennesker som har god kontakt med egen rettferdighetssans og intuisjon. Disse har god evne til å balansere skyld mellom seg selv og andre.
 • Hevn utsettes vi for i smått og stort hele tiden i form av at noen skal ha mer igjen enn det de gir eller yter. Hevnere synes…

Vis opprinnelig innlegg 160 ord igjen

Narsissisme og ledelse

I denne artikkelen i Aftenposten settes det likhetstegn mellom narsissime og ledere. 

Et aspekt i artikkelen er at de det skrives om søker til lederposisjoner for å bli bekreftet og sett. Et annet aspekt er at kanskje er narsissisme en forutsetning for at noen skal være villige til å ta lederstillinger. Det er krevende å arbeide som leder og funksjonen som sådan er nødvendig. Joda, de har som regel godt betalt. Er dog i tvil om belastningen står i relasjon til lønnen enkelte ganger. Kanskje må mennesket ha drivere lavt i pyramiden enkelte ganger for å være villige til å legge inn mer innsats. 
Uansett så er fenomenet interessant og verd å gjøre seg noen tanker om. Pass på at du får med deg refleksjon høyt i pyramiden også. 

Les gjerne min tidligere artikkel om narsissisme, egoisme og altruisme

Her er lenken til artikkelen i Aftenposten. 

Hemmelige tjenester og bjørnetjenester

Dialoggruppen

Du har kanskje hørt uttrykket «å gjøre noen en bjørnetjeneste». Uttrykket betyr å gjøre noe for andre som fører til at de slipper å gjøre noe selv som de strengt tatt burde gjort på egenhånd. Dette kan handle om handlinger og holdninger hver for seg eller samtidig. 

Eksempel: 
Du arbeider i hjemmesykepleien og skal besøke noen som har vondt for å gå, men som har fått beskjed av legen om å gå for å opprettholde bevegelighet og unngå å blir sittende for mye fordi vedkommende da stivner. Du tar med posten fra postkassa når du går forbi. Da har du gjort vedkommende en bjørnetjeneste og den er hemmelig i den forstand at vedkommende, ei heller du tenker over at pasienten burde gjort det selv og fått spaserturen.

 Det å være bevisst disse situasjonene krever at du har bevissthet om kreftene i deg som driver dette. Det er sterk automatikk, som…

Vis opprinnelig innlegg 364 ord igjen

Prestasjonsangst

Dialoggruppen

Prestasjonsangst er et begrep som brukes i dagligtalen vår. Vanligvis brukes det når noen er redd for å gjøre noe utover det de er vant med og trygge på. Frykten for å ikke gjøre det nye godt nok er prestasjonsangst. Prestasjonangst har mange grader og slår ut forskjellig hos mennesker avhengig av de underliggende årsakene til prestasjonsangsten.

Vanligvis handler det om frykt for skam, mindreverd, utilstrekkelighet som vil følge dersom man gjør en dårlig prestasjon. Frykten for skammen kan også sette i gang pessimisme som forutser at det går dårlig da dette gir en slags trygghet på at man ikke blir negativt overrasket. Skulle det gå dårlig er man da ihvertfall forberedt.

For noen er prestasjonangsten så sterk at det rett og slett ikke er mulig å gjennomføre det man skal. Da er den livshemmende og kan ofte føre til panikkangst og andre følelsesmessige eller fysiske reaksjoner dersom man velger…

Vis opprinnelig innlegg 49 ord igjen

Egoisme, narsissisme og kynisme

Dialoggruppen

Egoisme blir ofte brukt feil av veldig mange mennesker. Ufortjent så brukes begrepet om både narsissisme og kynisme. La meg gi deg noen definisjoner på et enkelt og forståelig språk.

Egoisme betyr å gjøre det man har lyst til. Legg vekt på ordet lyst og vær ærlig med deg selv når du kjenner etter når det faktisk er lyst som driver deg til å gjøre noe.

Narsissisme betyr å gjøre noe av frykt for å kjenne en mulig smerte. Dette er det de fleste mennesker drives av i det daglige. Det gjør oss ikke til dårlige mennesker, men vi er skrudd sammen slik fra naturens side for å overleve. Ref det jeg skrev om å drives av frykt så tappes vi for energi av dette over tid, hvis det blir mye av det.

Kynisme betyr å gjøre noe av frykt for å tape anseelse eller posisjon i forhold til andre…

Vis opprinnelig innlegg 28 ord igjen

Tydelig kommunikasjon

Dialoggruppen

Mangelen på tydelig kommunikasjon er stor. Det fremste tegnet på at man er utydelig er at man blir misforstått. Ansvaret for misforståelsen ligger hos den som sender ut budskapet.

Oppskriften på tydelighet er enkel i teorien og vanskelig i praksis fordi den fordrer at du virkelig kjenner etter hva du føler og hva du vil før du sier det. I korte trekk er oppskriften slik:

 1. Kort virkelighetsbeskrivelse slik du opplever den. Snakk sak fremfor person og beskriv så nøytralt som mulig hva du ser, hører og opplever. Helst ikke mer enn to til tre korte setninger.
 2. Si følelsen du kjenner. Du har bare to følelser å velge mellom, glede eller sinne. Frykt og sorg holder du for deg selv, ellers går publikum fort inn i tanker om hva de skal gjøre med din smerte eller frykt og mister resten av budskapet. Ikke bruk mer enn 5-6 ord.
 3. Si behovet ditt…

Vis opprinnelig innlegg 172 ord igjen