Frihet

Mange har ment mye om begrepet frihet til alle tider. Her kommer min definisjon:

Frihet er det du opplever når du kan sette deg selv fri på tross av krevende omstendigheter.

Til forskjell fra det som mange opplever som frihet:

Det er ikke frihet det du kjenner når du på grunn av visse omstendigheter får fri.

Les mer om praktiske former for ekte frihet under søkeordet frihet i bloggen.