Smerter som flytter seg i kroppen

En del mennesker med fysiske smerter opplever at smertene flytter seg rundt på/i kroppen. De finner sjelden ved kliniske undersøkelser noen klare årsaker til smertene. Noen velger å kalle det fantomsmerter fordi de kommer og går som de gjør.

En ting er den kognitive smerteeffekten som omtalt i tidligere innlegg. En annen ting er om kroppen på en eller annen måte forsøker å fortelle noe med å plassere smerten der den er. Når smerten i tillegg blir mer eller mindre vedvarende og varierer med stressbelastning så melder naturlig nok spørsmålet seg om det er noen kognitive betingelser som påvirker smerten og plasseringen.

Mange har ment mye om slike spørsmål og det finnes masse litteratur om dette for de som vil lese mer. For din egen del så skader det aldri å ta en god timeout og være ærlig med seg selv på om det kan finnes en kognitivt betinget del knyttet til en smerte. Finner du en slik så forsøk å aksepter at det er slik. Kanskje slipper/reduseres smerten noe. Lykke til med det.