Hvorfor er vi redde for å elske?

Kjærlighet gjør oss sårbare fordi vi for å kunne elske må fristille oss. Dersom dere ser på definisjonen av kjærlighet så er en premiss at vi gir slipp på all frykt og smerte i nåtid og fortid. Først da kan vi være helt fri.

Følgende artikkel ble sendt inn som lenke av en leser. Den synliggjør en del av de kreftene som gjør oss ekstra sårbare når vi går inn i en ny relasjon. Det å kunne være der ubetinget er det veldig få som klarer over tid hvorpå mange relasjoner går over av seg selv. I forelskelsens første fase hvor hormonene hjelper til går det relativt lett, men når de stimlerende stofene forsvinner vil avhengigheten som de fleste har i sin historikk gjøre seg gjeldende og den indre kampen er i gang.

Det å lese om det er en ting. Det å erkjenne at det faktisk er slik er enda mer krevende. Sist, men ikke minst så er det å akseptere at det er slik det mest krevende. Når du imidlertid gjør det så blir du virkelig fri og kan elske deg selv og andre ubetinget.