Sarkasme

Å more seg på andres bekostning er noe av det som faller innunder definisjonen av sarkasme. Sarkasme inneholder hån, spydigheter og lignende nedsettende omtale av andre. For følsomme personer er sarkasme meget skamdrivende.

Parasittene bruker ofte sarkasme. Mobberne bruker det også. Sarkasme er en hersketeknikk. Hersketeknikkene bygger ofte på sarkasme. Dess mer offer mottaker er dess hardere rammer det. En typisk historie om slike situasjoner kan være som følger:

Da jeg var liten og på tur i skogen for å plukke bær med mine foreldre oppdaget jeg at jeg plutselig var helt alene. Ble kjemperedd og kjente angsten kom. Ropte på mor og far desperat hvorpå far dukket frem fra bak en busk og mor kom opp bak en liten kolle. Jeg gråt og fortalte hvor redd jeg ble hvorpå mine foreldre lo hånlig av meg og sa jeg var tullete som tok sånn på vei. Siden fortalte de historien til andre og brukte den som grunnlag for sarkastiske kommentarer om at jeg var en pyse som tok på vei for ingenting. Minnet om det kom til meg når jeg på et bilde nylig så mors sarkastiske smil som gjorde at minnet dukket opp enda sterkere enn før.

Historien er en mix av flere historier som klienter har fortalt. For et barn som er følsomt, spesielt med tanke på skam, så rammer slike handlinger fra foreldre meget hardt. De befester avhengigheten og utsletter selvstendigheten hos barnet fordi barnets reaksjon betraktes som unaturlig og feil. Hva foreldrene mener er det eneste som betyr noe og koblingen til skam hos barnet er dermed laget. Følgene kan bli en livslang skam dersom den som er rammet ikke oppdager forbindelsen og kan slå av mekanismen med selvaksepten og økende selvfølelse.

Hva får så foreldre til å gjøre slik? Som nevnt innledningsvis så handler det om at foreldre selv bærer på en smerte fra sin barndom som ikke er forløst. Det gjør de utsatt for at deres egen offerdelpersonlighet lett trigges og avsky og hevn med hensyn på andre adferd utløser sarkasme. Mønsteret er automatisert og utløses av relativt små skuffelser. Det at det skjeve smilet og sarkasmen er der er naturlig ut fra innlærte mønstre. De fleste mennesker har dette mønsteret i en eller annen form. Om det utløses kommer an på om det er underliggende smerter som er fortrengt.

Læring: Le gjerne med, men aldri av barnet ditt.