Selvstendige barn

Hadde forleden en liten prat med et barn på 4 år. Snakket til jeg’et hennes og så bort fra de av hennes delpersonligheter som tøyset og tullet på den vanlige oppmerksomhetssøkende måten.

Plutselig stopper hun og sier: «Du ser inn gjennom vinduet mitt du.»

Jeg sier: «Hvordan vet du det?»

Hun sier: «Jeg ser det på deg.»

Fascinerende samtale som inneholder flere glimt av noe annet enn en tøysete delpersonlighet. Et tydelig jeg-avtrykk med refleksjon, iakttagelse og lytting. Et barn som driver selvstendighetsutvikling, men mest blir sett som tøysete. Fascinerende å se hvordan omgivelsene som bestod av både voksne og barn responderte. Alt fra taushet til temaskifte preget forsamlingen.

Bruker eksempelet som innledning på et stort og viktig tema som handler om hvordan man som foreldre og voksne kan skape selvstendige barn. Det vil si barn som står i selvet sitt og ikke egoet sitt. Oppskriften er enkel i teorien, men krevende i praksis.

  1. Spør fremfor å instruere slik at barnet lærer seg å reflektere.
  2. Ikke gi løsninger hvis ikke barnet spør etter det.
  3. Hvis du er usikker på hva barnet spør om, så si at du er usikker slik at barnet lærer seg å tydeliggjøre egne behov.
  4. Ikke redd barnet fra å begå feil så lenge de ikke er fatale. Det gjør at barnet lærer av sine feil.
  5. Når barnet etterspør ros så ikke si at det var flink. Spør hva barnet synes selv.
  6. Hvis barnet er misfornøyd, ikke trøst. Bare vær der. Det lærer barnet å tilgi seg selv.
  7. Hvis barnet er fornøyd så si at du er glad for at det er glad. Det bekrefter barnets egen oppfatning.
  8. Når barnet spør etter løsning så si hva du ville gjort i samme situasjon, ikke hva barnet skal gjøre. Det lærer barnet å bruke intuisjonen.
  9. Ikke si hva barn skal gjøre og ikke gjøre. Gå foran som et godt eksempel.
  10. Hvis barnet har gjort noe galt så ikke legg stein til byrden. Observer og spør hva barnet tenker. Det lærer barnet å sortere sunn og usunn skyld og skam.

Prøv dette og reflekter over det du ser og hører. Gi det litt tid og det vil skje mye bra. Lykke til.
Mer om temaet kommer.