De stille menneskene 2

Skrev i foregående innlegg om hvorfor mennesker er tause og innesluttede. Her er en artikkel fra Aftenposten som handler om de samme symptomene.

Årsakene til adferden styres av barnets oppfatning av at noe er feil med det. Skam, skyld, ensomhet og savn er fremtredende styrende følelser. Hovedutfordringen er at de færreste foreldre ser at det gjelder dem. Grunnen er at bevisstheten er for lav. De har hverken kunnskap eller evne til å se det uten inngående påvirkning og opplæring. Dagens behandlerapparat har heller ikke nok innsikt da bevisstheten hos de som underviser heller ikke er høy nok. Hva dette vil føre til i fremtiden er ikke godt å vite, men det er uansett viktig med mer kunnskap og flere bevisste mennesker i viktige posisjoner.

2 kommentarer om “De stille menneskene 2

  1. Har lest innleggene om «de stille menneskene» og har noen tanker rundt dette temaet. Det er tidligere skrevet om hensikten med følelser. Hensikten med følelsen ensomhet er som du har beskrevet tidligere evnen til å kunne knytte seg til omsorgspersoner når man er liten i den hensikt å få den beskyttelsen og omsorgen man trenger ( for å kunne overleve !) Tryggheten som blir skapt vil bidra til at frigjøringsprosessen vil gå sin gang fordi ensomheten vil bli oppfattet som mindre truende. Hva om man har vokst opp med feks mye frykt. Man søker omsorg og beskyttelse, men blir avvist. Ensomhetsfølelsen forsterkes samt følelsen av skyld,mindre verd / skam over at man ikke blir ivaretatt, sett og hørt. Avmakt ! Man er helt alene, har ingen å henvende seg til. Ensomheten som en smerte,sorg er så sterk at man » lukker seg helt inne i seg selv «. Følelsen ensomhet driver en til å bli stum. Delperonligheten / egenskapen stum slik jeg ser det befinner seg på et enda dypere lag enn det å være stille. Stumme mennesker kan bli så låst at det ikke er mulig å si noe selv om man måtte ønske det. Dette kan føre til apati og lammelse som delperonligheter / egenskaper. Har man foreldre eller andre som truer en til å si noe vil dette kunne forsterke låsingen.Redselen for smerten over å bli avvist / forlatt er så sterk at man ikke tørr å knytte seg til / åpne seg opp for andre mennesker. Istedenfor å søke hjelp og støtte i en vanskelig situasjon fører ensomheten til at man » velger» å bli alene. Et liv fylt med angst og fobier kan bli resultatet. Et sørgelig eksempel på «stille / stumme mennesker » kan sees i den danske dokumentaren «Adopsjonens pris» på nett tv http://www.nrk.no

Det er stengt for kommentarer.