Bedreviter

En bedreviter er en som vet bedre enn andre, som forsåvidt ligger i begrepet.

En bedreviter gir ofte ubedte råd og blander seg inn med sin sannhet uten at omgivelsene ber om å få vite hva vedkommende tror. Overfor mennesker som er i en vanskelig situasjon kan det være direkte sårende å bli fortalt hva de skal gjøre med saken. Spesielt fordi rådene ofte bygger på lettvinte forutsetninger og oppfatninger av bakenforliggende årsaker er. Likeså mangler ofte bedreviteren kunnskap om temaet utover noen egne opplevelser som kan ligne.

Hvordan stoppe bedreviteren? Følgende er en måte:

Skjønner, når jeg får råd uten å ha bedt om det, at jeg har gitt inntrykk av at det er helt i orden å komme med ubedte råd til meg. Glad for at jeg skjønner det og takknemlig for at du fikk meg til å forstå det.  Jeg skal si fra hvis jeg vil ha noen råd.