Skuffelse

Skuffelse er en korrigerende smerte som oppstår når en illusjon brister.

Forventninger blir til illusjoner først i det øyeblikket vi erfarer at forventningen ikke blir innfridd. Forventninger bygger på ytre sannheter skapt av omgivelsene eller i vårt eget ego.

Når du ikke har illusjoner igjen er du fri til å være åpen, ydmyk og passivt avventende fordi du har forstått at den eneste du egentlig kan stole på er deg selv.