Hensikten med følelser

Har du tenkt over hvorfor vi egentlig er utstyrt med følelser? 

Det er betimelig å tenke over siden vi til enhver tid føler et eller annet. Som nevnt tidligere så har vi fire hovedgrupper med følelser. 

  • smerte/sorg
  • frykt
  • glede/lyst
  • rettferdig sinne

Alle følelser består av en eller flere grunnfølelser. Mer om dette kommer senere utover høsten.

Tilbake til utgangspunktet. 

  • Smerte/sorg varsler oss om at noe skal korrigeres eller skulle vært korrigert. I begge tilfeller er poenget å lære å forebygge ny smerte av samme art slik at den kan unngås en annen gang. 
  • Frykten varsler fare for at en smerte skal oppstå. Hensikten er å redde oss fra den kommende smerten, igjen ved at vi finner gode konstruktive løsninger for å styre unna smerten/sorgen.
  • Glede/lyst er ment å inspirere oss til mer av det samme. Det vil si å gjenta ting vi nyter.
  • Rettferdig sinne er ment å gi oss signal om å stille opp for oss selv og de verdier vi besitter.

Det er utfra disse hensiktene viktig å spørre seg selv om man bruker følelsene hensiktsmessig. Det er her tankene og handlingene som følger av følelsen er vesentlig. Mønstrene disse utgjør bygges opp i tidlige barneår og endres lite etter det. Hvis disse er ukloke så vil de sette seg som kognitive forstyrrelse og etter hvert sykdom.

Hvordan da vite at du bruker følelsene hensiktsmessig. Prøv med følgende grunnregel:

Handle med utgangspunkt i enhver følelse slik at du på lang sikt får et bedre liv. 
(Med vekt på at kortsiktige gevinster sjelden gir langsiktig velvære)

Del dette innlegget:

Facebook
Twitter
LinkedIn