Daglige arkiver: 20. mai 2013

Kunnskap og persepsjon

Det femte trinn

Bevissthet om tilværelsen og styrende elementer er grunnleggende for å oppnå egen vekst og utvikling. Uten ytre referanser og kunnskap vil du ikke kunne lage nødvendig persepsjon for å tyde signalene fra deg selv. Husk dog at du ikke skal kjøpe noe budskap uten videre. Sannheten finnes bare innerst inne i deg selv.

På nettsiden jeg henviser til finnes litteratur som kan gi deg dypere innsikt i hvorfor verden ser ut som den gjør og hvilke utviklingstrinn vi har gått gjennom. Boken «Det 5.trinn» tar deg også med inn i et fremtidsbilde som ser noe annerledes ut enn verden pr. i dag. Mye taler for at kreftene som her beskrives allerede er i gang. Sistnevnte anbefales.

God lesning.