Månedlige arkiver: mai 2013

Egoisme, narsissisme og kynisme

Egoisme blir ofte brukt feil av veldig mange mennesker. Ufortjent så brukes begrepet om både narsissisme og kynisme. La meg gi deg noen definisjoner på et enkelt og forståelig språk.

Egoisme betyr å gjøre det man har lyst til. Legg vekt på ordet lyst og vær ærlig med deg selv når du kjenner etter når det faktisk er lyst som driver deg til å gjøre noe.

Narsissisme betyr å gjøre noe av frykt for å kjenne en mulig smerte. Dette er det de fleste mennesker drives av i det daglige. Det gjør oss ikke til dårlige mennesker, men vi er skrudd sammen slik fra naturens side for å overleve. Ref det jeg skrev om å drives av frykt så tappes vi for energi av dette over tid, hvis det blir mye av det.

Kynisme betyr å gjøre noe av frykt for å tape anseelse eller posisjon i forhold til andre mennesker. Slike handlinger handler ofte om å kjøre over andre. Mennesker som drives av dette etterlater seg mange ofre underveis. 

Mer om parasitter og ofre senere. Følg med.

Medavhengighet

Pårørende til mennesker som bedriver selvmedisinering i en eller annen form har lett for å bli medavhengige. Medavhengighet er vanligvis drevet av frykt for at det skal tilstøte den andre noe slik at man skal sitte igjen med skyld.

Mange vil kanskje reagere på det og si at det handler om omsorg for den andre. Det er riktig, men hva er omsorgen drevet av. Som oftest frykt for skyld. 
Med tanke på det jeg forleden skrev om energiforvaltning så er det åpenbart at en som yter omsorg drevet av frykt over tid sliter seg helt ut og blir syk av det.

Det er krevende å være pårørende.

Psykisk energiforvaltning

Mange er sikkert kjent med diverse forvaltningsbegreper. Veldig få er bevisst og tenker over hvordan de forvalter sin psykiske energi. Den psykiske energien eksisterer ved siden av den fysiske. Disse henger sammen, men er likevel ikke det samme.

Vårt psykiske energinivå styres i stor grad av hvordan vi bruker tankene og hva som er den bakenforliggende motivasjon for våre handlinger. Mennesker som styres mye av frykt og smerte bruker mye psykisk energi. Det store flertall av mennesker har i all tid vært primært styrt av frykt i større eller mindre grad. Så også i dag.
Presenterer man denne påstanden for den enkelte vil de fleste ikke kunne si seg enige i det, rett og slett fordi de ikke  er i stand til å kjenne at det er frykt de drives av. Ei heller har de kunnskap om slikt.
Mennesker som styres av smerte er færre enn førstnevnte gruppe, men kan påtreffes oftere enn de fleste er klar over. Deres adferd er ofte ekstrem og er ikke bare energitappende for dem selv, men også for andre mennesker som møter disse. Disse menneskene kjenner sjelden at det er smerte de drives av og er sjelden i stand til å ta dette innover seg om andre forteller dem det. Det som før ble kallt psykopater samt mobbere er gode eksempler på slike.

God energiforvaltning handler primært om å finne ut hva som styrer tanker og handlinger, dernest endre motivasjonen og innholdet i det man tenker og gjør. Mennesker som opplever alvorlig sykdom, ulykker eller andre personlige tragedier kan med bakgrunn i disse få til en slik endring helt av seg selv. Andre må gjennom terapi for å få det til.
Målet er det samme. Å bli mer styrt av lyst, sunn forpliktelse overfor seg selv og nestekjærlighet. Denne gruppen utgjør en minoritet i verdens befolkning pr. i dag. Dette gjelder også for Norge.

Alle de sistnevnte motivasjonene gir psykisk energi. Mer om dette temaet kommer i senere innlegg. Send gjerne inn spørsmål om temaet.
Ønsker alle en fin og energirik uke.

Selvmedisinering

For å kunne leve det krevende livet som mange har som ambisjon, er det en utbredt bruk av selvmedisinering i diverse former. Definisjonsmessig så betyr uttrykket at man bruker noe til å fjerne seg fra en tilstand som ikke er ønsket. Det er krevende å stå oppreist i det livet man til daglig lever og veien til  en dempende medisin i en eller annen form er kort.

De mest kjente formene er knyttet til alkohol og andre rusmidler. Disse er imidlertid ikke de mest brukte. Den aller mest brukte er mat. Særlig i form av sukker og fett med den følge at overvekt er et økende problem, spesielt blant barn og unge. Den raskest økende formen for selvmedisinering er dataspill og andre sosiale medier. Felles for alle former for selvmedisinering er at de er vanedannende og etter hvert skaper avhengighet.

Selvmedisineringen er et resultat av et symptom som igjen er forsårsaket av en dypereliggende årsak. Det betyr at for å få bukt med det misbruket som skjer så må årsaken finnes og fjernes.
Årsaksmessig kartlegging er krevende og starter med at hver enkelt ønsker å gå i dybden på sin egen selvmedisinering. Dit kommer man ikke uten at man først innser at man er inne i et misbruk.

Med andre ord så skjer ikke det før man er helt nødt av en eller annen grunn, og da har ofte problemene blitt så store i form av overvekt eller andre ubalanser at det blir meget krevende å rette opp.

Kunnskap og persepsjon

Det femte trinn

Bevissthet om tilværelsen og styrende elementer er grunnleggende for å oppnå egen vekst og utvikling. Uten ytre referanser og kunnskap vil du ikke kunne lage nødvendig persepsjon for å tyde signalene fra deg selv. Husk dog at du ikke skal kjøpe noe budskap uten videre. Sannheten finnes bare innerst inne i deg selv.

På nettsiden jeg henviser til finnes litteratur som kan gi deg dypere innsikt i hvorfor verden ser ut som den gjør og hvilke utviklingstrinn vi har gått gjennom. Boken «Det 5.trinn» tar deg også med inn i et fremtidsbilde som ser noe annerledes ut enn verden pr. i dag. Mye taler for at kreftene som her beskrives allerede er i gang. Sistnevnte anbefales.

God lesning.

Bevissthetsnivå 3

Bevissthetsnivå 3 er det intuitive bevissthetsnivået. Dette bevissthetsnivået inneholder bevissthet om den høyere hensikt med alt. På dette nivået ser man hva som ligger bak at det er hensiktsmessig å handle og tenke på en utradisjonell måte. Ubetinget nestekjærlighet og utøvelse av det tilhører dette bevissthetsnivået.

For å nå dette bevissthetsnivået så må man ha mye trening på bevissthetsnivå 2.

Bevissthetsnivå 2

Bevissthetsnivå 2 er bevissthet om hva som styrer tanker og handlinger hos en selv på årsaksnivå. Det er få mennesker som har tilgang til dette bevissthetsnivået.
For å kunne ha bevissthet på nivå 2 fordres at man kan kjenne følelser som oppstår i forkant av tanke og handling. Dernest at man kan avdekke behovet som får en til å handle og tenke som en gjør i situasjonen.
Logikken er klar på dette bevissthetsnivået. Man er klar for å bli bevisst på hva slags handling og tanke som er et eventuelt bedre alternativ, i situasjoner som oppleves som krevende.

Hvor bevisst er du på hva som styrer deg i hverdagen?

Bevissthetsnivå 1

Bevissthet finnes i minst tre nivåer:

Bevissthetsnivå 1 er bevissthet om egne tanker og handlinger. De aller fleste mennesker har bevissthet om hva de tenker og gjør i større eller mindre grad alt etter hvor godt man tenker etter. Stopp opp og sjekk hvor bevisst du er med tanke på hva du tenker og gjør.

Mer om bevissthetsnivå 2 og 3 senere.

 

Dialoggruppen søker terapeuter

Vi har stor etterspørsel etter terapeuter i Osloområdet som praktiserer etter samme metode som vi i Dialoggruppen. Det er ikke snakk om ansettelse, men om et samarbeid under felles merkenavn.

Du må ha erfaring fra egen prosess, samt drive egen praksis med et antall klienter. I tillegg må du gjennomføre vår årsutdanning. Vår utdanning er godkjent for mva-fritak etter lov om alternativ behandling.

Velkommen til å ta kontakt hvis du er interessert og har spørsmål.

Send oss dine spørsmål

Send oss en epost dersom du har spørsmål om kognitiv terapi, tanke og adferd. Vi vil så snart det er mulig gi deg svar og innspill, tanker og mulige løsninger. Svaret blir gitt i bloggen og vi legger ditt spørsmål ut sammen med vårt svar. Ordningen er ment som en hjelp til flere så private henvendelser som krever private svar vil ikke bli besvart.

Dersom vi ikke kan besvare ditt spørsmål så vil du få beskjed om det pr. epost.